Jutarnji stih

Tajna grijeha

“Ti bijaše kerub pomazan da zaklanja — ta ja sam te postavio! … Ti savršen bješe na putima svojim od dana kada si stvoren, dok se u tebi ne nađe bezakonje.” (Ezekiel 28,14.15 — Varaždinska Biblija)

Nemoguće je objasniti podrijetlo grijeha i razlog za njegovo postojanje. Ali dosta je toga poznato o podrijetlu i sudbini grijeha, da bi se u cijelosti pokazala Božja pravednost i milostivost u svim Njegovim postupcima prema zlu. Sveto pismo ništa ne uči jasnije od toga da Bog ni u čemu nije odgovoran za pojavu grijeha. … Grijeh je uljez za čije se postojanje ne može navesti razlog. On je tajanstven, neobjašnjiv i opravdati ga značilo bi braniti ga. Kad bi ga se moglo opravdati ili pokazati razlog za njegovo postojanje, on bi prestao biti grijehom. Jedina definicija grijeha iznesena je u Božjoj riječi: grijeh je “kršenje Zakona” (1. Ivanova 3,4); to je djelovanje načela suprotnog velikom Zakonu ljubavi koji je temelj božanske vladavine. (Velika borba, str. 389,390)

Grijeh je potekao iz sebičnosti. Lucifer, kerub zaklanjač, želio je biti prvi na Nebu. On je želio zavladati nebeskim bićima, odvojiti ih od njihovog Stvoritelja i zadobiti njihovu vjernost. … Tako je obmanuo anđele. Tako je prevario ljude. Naveo ih je da posumnjaju u Božju riječ i izgube povjerenje u Njegovu dobrotu. … Tako je naveo ljude da mu se pridruže u pobuni protiv Boga, i noć prokletstva spustila se na svijet. (Isusov život, str. 9)

Grijeh se pojavio u savršenom svemiru. … Razlog za njegov nastanak i razvoj nikad nije objašnjen i nikad ne može biti objašnjen, čak ni u posljednjem velikom danu kada će zasjesti sud i knjige se otvoriti. … Tog dana bit će jasno svima da ne postoji, niti je ikad postojao, neki razlog za grijeh. Na posljednjem suđenju Sotoni, njegovim anđelima i svim ljudima koji su se na kraju poistovjetili s njim kao prijestupnikom Božjeg zakona, svaka usta će ušutjeti. Kada sudionici pobune, od prvog velikog pobunjenika do posljednjeg grešnika, budu upitani zašto su prekršili Božji zakon, oni će ostati nijemi. Neće moći dati nikakav odgovor. (Sings of Times, 28. travnja 1890.)


Komentiraj