Težite za nebeskom baštinom

14. 03. 2016.

“Ta, da su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega.” (Matej 11,23)
Bog je obećao Abrahamu, a nakon njega i njegovim potomcima, da će dobiti zemlju i imanje, ali oni su tu i dalje bili samo stranci i došljaci. Baština i zemlja koju treba dobiti ne samo Abraham, već i njegova djeca, neće im se dati sve dok zemlja ne bude očišćena. Abraham će tada doći u posjed svoje zemlje i imanja, a isto tako i njegova djeca. Svatko od nas treba uvijek imati na umu da ova Zemlja nije naš dom, već da nas baština čeka na obnovljenoj Zemlji. Uništenje Sodome i Gomore simbolično nam prikazuje kako će svijet biti uništen ognjem. Nitko od nas ne treba svoju nadu polagati u ovaj život. Mi želimo najprije tražiti Božje kraljevstvo i Njegovu pravednost. … Sodoma i Gomora bile su kao Edenski vrt. Gospodin je izdašno blagoslovio taj dio Zemlje. Sve je bilo tako lijepo, tako privlačno, pa ipak to nije navelo ljude da poštuju Onoga koji im je sve to darovao. Do kakvog je razaranja došlo kada je Gospodin zasuo Sodomu i Gomoru ognjem i sumporom! S kakvom je lakoćom jedan Božji udarac taj prelijepi predio pretvorio u pustoš. Ljudi Kristovog vremena mogli su izvući pouku iz uništenja Sodome, a ista je poruka kroz vrijeme stigla i do nas: “Tada gradove u kojima su se dogodila veoma mnoga njegova čudesa poče koriti što se nisu obratili: ‘Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Ta, da su u Tiru i Sidonu bila čudesa što su se u vama dogodila, već bi se odavno, odjeveni u kostrijet i posuti pepelom, obratili. Ali će, kažem vam, lakše biti na Sudnji dan Tiru i Sidonu nego vama. A ti, Kafaranume, zar ćeš se dići do neba? Sići ćeš do pakla! Ta, da su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega. Ali će, kažem vam, zemlji sodomskoj biti lakše na Sudnji dan nego tebi.’” (Matej 11,20-24) Možemo vidjeti da se njihova krivnja određuje u razmjeru sa svjetlom koje ih je obasjavalo. To je pouka za svakog od nas na koga je Bog izlio dragocjeno svjetlo istine. … Možda smatrate da ste prihvatili istinu, da je razumijete i da se tu možete zaustaviti — da nema potrebe da idete dalje. Međutim, jedno je prihvatiti istinu i držati je, a drugo je imati istinu kakva je u Isusu. Dok radite, dok su vaše ruke i um zauzeti obavljanjem nekog korisnog posla, postoji potreba za razmišljanjem i usrdnom molitvom. Vi želite da to svjetlo koja silazi s Neba učini nešto za vas, da imate tu vjeru koja se uspoređuje sa zlatom. Zato trebate njegovati Isusovu ljubav u svojem srcu i uvijek imati na umu da se anđeli koji su se pojavili pred Abrahamom i Lotom možda nalaze i u vašoj sredini iako ih ne vidite. (Manuscript 19a, 1886.)

Leave a Comment