Ti si taj anđeo!

4. 03. 2015.

“I Bog će im otrti svaku suzu s očiju.” (Otkrivenje 21,4)

Dok sam kolportirao u određenom području u Meridi, pokazao sam svoje knjige ženi koja je stajala na pločniku ispred svoje kuće. Iznenada smo čuli glasnu buku koja je dolazila iz unutrašnjosti njezine kuće. Žena je utrčala da vidi što se dogodilo, a ja sam pošao za njom do vrata. Zavirivši unutra, vidio sam kako drži svojeg sinčića u naručju. On je pao i krvario iz nosa. Sada su i majka i sin plakali i bili vrlo uplašeni.

Ja sam joj se mirno obratio pomažući joj da povrati pribranost, a zatim upitao: “Smijem li se pomoliti za vašeg sina?” Dala je pristanak i ja sam uputio Bogu molitvu za dobrobit dječaka. Kad sam završio, upitala je: “Pripadate li nekoj određenoj religiji?” Odgovorio sam: “Da, ja sam vjernik Adventističke crkve.” Čuvši to, odmah je ponovno zaplakala. Ovaj je put, međutim, plakala od radosti. “Sinoć sam molila Boga da pošalje svojega glasnika u moj dom i sad mi je jasno! Vi ste taj anđeo!”

Porazgovarali smo o teškim problemima kroz koje je prolazila i ja sam joj preporučio da otvori srce u molitvi Bogu kao prijatelju. Uvjerio sam je da će je On čuti i postati njezina snaga. Pozvao sam je da nauči više o Bibliji i upitao bi li željela proučavati Bibliju na studijski način. Pristala je i ja sam je rado vodio kroz proučavanja.

Poslije sam napustio grad Meridu da bih radio kao pomoćnik direktora za nakladništvo u Cancumu. Prije odlaska sam joj, međutim, preporučio da i dalje nastavi proučavati Bibliju i da putem krštenja prihvati Krista kao svojeg Spasitelja. Tri godine poslije ukazala mi se mogućnost da se vratim u Meridu i da propovijedam u crkvi u tom gradu. Na moje iznenađenje, sreo sam tu istu ženu. Ona je sada bila krštena vjernica, zajedno sa svoje troje djece – i više nije bilo suza!

Shvatila je da je Božja ljubav i suosjećanje prema Njegovoj zalutaloj djeci slično suosjećanju koje je ona osjetila za svojeg malog sinčića onoga dana kada je pao i raskrvario nos. Danas se ona raduje tekstu iz Otkrivenja 21,4. Čezne za danom kada će Bog “otrti svaku suzu” i kada neće biti više smrti, tuge, plača i boli. Zahvaljujem Bogu za utjecaj literature koja dolazi u neposredni dodir s potrebama čovječanstva u svim dijelovima svijeta.

Lazaro Caraveo, Meksiko

Leave a Comment