Jutarnji stih

Timotej, mladić za ugled

“Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti! Štoviše, budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći!” (1. Timoteju 4,12)
Zahvaljujući ispravnom odgoju, Timotej je poštovao načela koja su ga osposobila da bude postavljen za učitelja vjere, blisko povezanog s Pavlom, velikim apostolom pogana. Bio je još uvijek mladić, a ipak je s kršćanskom krotkošću nosio velike odgovornosti. Bio je vjeran, postojan i pošten i Pavao ga je uzeo za svojeg suradnika u poslu i na putovanjima, gdje mu je prenosio svoja iskustva u propovijedanju Evanđelja i osnivanju crkava. … Pavao je volio Timoteja zato što je Timotej ljubio Boga. Njegovo poznavanje praktične pobožnosti i istine davalo mu je poseban ugled i utjecaj. … Moralni utjecaj njegovog doma bio je stvaran i dubok, a ne nestabilan, promjenjiv, nategnut. Božja riječ je bila pravilo kojim se Timotej rukovodio. … Neki se ljudi više povode za prvim dojmovima i osjećajima nego iskustvom i prosuđivanjem. Međutim, Timotej je pokazivao obzirnost i smirenu promišljenost pitajući se na svakom koraku: “Je li ovo put Gospodnji?” … Iako nije posjedovao neke posebno izražene talente, njegovo djelo je imalo posebnu vrijednost zato što je on svoje Bogom dane sposobnosti koristio kao posvećene darove u službi Bogu. Duh Sveti je u Timoteju našao um koji se može oblikovati i prilagoditi kako bi postao hram Duha Svetoga, jer je dopuštao da bude oblikovan. Naša mladež ne treba težiti nečemu novom i neobičnom, već se treba posvetiti proučavanju Svetih spisa. Tada će mladi steći osobine koje se najviše cijene u nebeskim dvorovima. Oni će biti sakriveni u Bogu, i osnovne istine uvijek će iznositi na takav način da drugim ljudima ne izgledaju neobično, već poznato, kao nešto što trebaju utkati u svoja svakidašnja razmišljanja i praktičan život. Vidimo prednost koju je Timotej stekao zato što je uz sebe imao pravi primjer posvećenosti i iskrene pobožnosti. … Duhovna sila pobožnosti koja se pokazala u njegovom domu sačuvala ga je od svake nečistoće i pokvarenosti u govoru i ponašanju. Timotej je od djetinjstva poznavao Svete spise. Imao je tu prednost da se upozna sa starozavjetnim spisima, kao i s nekim novozavjetnim rukopisima, s Kristovim naukom i porukama. … Plemenit, svestran karakter ne nastaje slučajno. On je rezultat procesa oblikovanja tijekom ranih godina života i primjene Božjeg zakona u domu. (Letter 33, 1897.)


Komentiraj