Jutarnji stih

To ne dolazi od vas

“Da, milošću ste spašeni — po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji!” (Efežanima 2,8)

Apostol je želio da oni kojima piše imaju na umu da u svojem životu moraju pokazati veličanstvenu promjenu koju je u njima pokrenula Kristova preobražavajuća milost. Trebali su postati svjetlo svijetu, svojim očišćenim, posvećenim karakterom širiti utjecaj kojim će onemogućiti utjecaj sotonskih oruđa. Trebali su se uvijek sjećati riječi: “To ne dolazi od vas!” Svakako da sami nisu mogli promijeniti svoje srce. I zato, kada svojim naporima pokrenu duše da napuste redove sotonskih pristaša i stanu na Kristovu stranu, neće smjeti sebi pripisati bilo kakvu zaslugu za promjenu koja se dogodila. (RH, 10. svibnja 1906.)
Bog poziva sve one koji žele doći da slobodno piju s izvora vode života. Božja sila je jedan od čimbenika uspješnosti u velikom djelu postizanja pobjede nad svijetom, tijelom i đavlom. U skladu s božanskim planom trebamo slijediti svaku zraku svjetla koja nam dolazi od Boga. Čovjek bez Boga ne može ništa postići, a Bog je tako oblikovao svoje planove da u djelu obnavljanja ljudskog roda ni On ne može ništa postići bez suradnje ljudskog i božanskog. Dio koji se zahtijeva od čovjeka neizmjerno je mali, a ipak, po Božjem planu, to je upravo onaj dio koji je potreban da bi cjelokupno djelo postiglo uspjeh. (MS 113, 1898.)
Velika promjena koja se zapaža u životu grešnika nakon obraćenja ne ostvaruje se nikakvom ljudskom dobrotom. …
Onaj tko obiluje milošću, dao nam je svoju milost. Stoga se Njemu trebaju uzdizati naše hvale i zahvaljivanja jer je postao naš Spasitelj. Neka Njegova ljubav, ispunjavajući naše srce i naš um, poteče iz našeg života bogatim tijekovima milosti. Dok smo još bili mrtvi u svojim prijestupima i grijesima, On nas je podigao u duhovni život. On je donio milost i oprost ispunjavajući dušu novim životom. Upravo tako grešnik prelazi iz smrti u život. On sada preuzima svoje nove dužnosti u Kristovoj službi. Njegov život postaje čestit i krepak, ispunjen dobrim djelima. Krist je rekao: “Jer ja živim, i vi ćete živjeti!” (Ivan 14,19) …
Neće biti drugog vremena milosti. Sada, dok još zove, ako čujemo Gospodnji glas i ako se potpuno obratimo Njemu, On će imati milosti prema nama i oprostiti nam. (RH, 10. svibnja 1906.)


Komentiraj