Jutarnji stih

Trajan i nepromjenjiv

“Hodite, prionimo uz Jahvu Savezom vječnim, nezaboravnim!” (Jeremija 50,5)

Savez je sporazum kojim se ugovorne strane obvezuju da će ispuniti određene uvjete. Na taj način i ljudsko oruđe sklapa sporazum s Bogom i obvezuje se da će ispuniti uvjete koji su navedeni u Božjoj riječi. Njegovo ponašanje pokazuje poštuje li svoje obveze, ispunjava li uvjete.
Čovjek dobiva sve kada postane poslušan Bogu koji drži savez. Božje osobine usađuju se u čovjeka osposobljavajući ga da pokaže milosrđe i sućut. Božji savez uvjerava nas u Njegov nepromjenjivi karakter. … Mi sami moramo znati kakvi su Njegovi zahtjevi i kakve su naše obveze. Uvjeti Božjeg saveza jesu: “Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!” Krist je rekao: “To čini i živjet ćeš.” (Luka 10,27.28) (7BC 932)
Bog je svojim prstom napisao svoj Zakon na dvije kamene ploče, pokazujući tako da se on ne može mijenjati niti ukinuti. On treba biti sačuvan kroz bezbrojne vjekove, nepromjenjiv kao i sama načela Božje vladavine. … Krist je dao svoj život kako bi omogućio čovjeku da u sebi obnovi Božje obličje. Upravo sila Božje milosti zbližava ljude i čini da budu poslušni Istini. (CT 248,249)
Braćo moja, povežite se s Gospodinom Bogom nad vojskama! Njega se bojmo i Njega se plašimo! … Pred nama su teška vremena, ali ako ostanemo zajedno, spojeni vezama kršćanskog zajedništva, ako se nitko ne bude borio za prvenstvo i vlast, Bog će moćno raditi za nas. …
On zna svaku našu potrebu. On ima svu moć. On svojim slugama može omogućiti takvu mjeru uspješnosti kakvu njihove potrebe zahtijevaju. Njegova beskrajna ljubav i Njegovo suosjećanje nikada se ne umaraju. S veličanstvenom svemoći On objedinjuje nježnost i skrb brižnoga pastira. Ne trebamo se plašiti da On neće ispuniti svoja obećanja. On je vječna Istina. On nikada neće promijeniti savez koji je sklopio s onima koji Ga ljube. Njegova obećanja Crkvi stoje čvrsto zauvijek. On će je učiniti vječno savršenom, na radost mnogih naraštaja. (8T 38,39)


Komentiraj