Jutarnji stih

Tražite dobro

“Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli!” (Filipljanima 4,8)
Mi smo dio velike mreže čovječanstva. Mijenjamo se u obličje onoga u čemu živimo. Koliko je onda važno da otvorimo svoje srce za ono što je ispravno, ljubazno i dobro. Pustite u srce svjetlo Sunca Pravednosti. Nemojte njegovati nijedan korijen ogorčenosti. (Review and Herald, 15. kolovoza 1893.) Krist je bio neograničena mudrost, a ipak je prihvatio Judu iako je poznavao nesavršenosti njegovog karaktera. Ivan nije bio savršen; Petar je zanijekao svojega Gospodina; a ipak je uz pomoć ovakvih ljudi osnovana prva kršćanska Crkva. Isus ih je prihvaćao da bi mogli učiti od Njega kakav je savršeni kršćanski karakter. Zadaća je svakog kršćanina da proučava Kristov karakter. … Samo Juda nije odgovorio na božansko prosvjetljenje. … On je čuvao svoju dušu da bi odolio utjecaju istine; i dok je njegovao kriticizam i osuđivanje drugih, zanemario je svoju vlastitu dušu, njegovao je i jačao svoje prirodne, zle karakterne osobine sve dok nije postao tako okorio da je mogao prodati svojega Gospodina za trideset srebrnika. O, ohrabrimo svoju dušu da gleda u Isusa! … Nije neuobičajeno vidjeti nesavršenosti kod onih koji obavljaju Božji posao. … Zar Bogu ne bi bilo draže da zauzmemo nepristran stav i vidimo koliko mnogo duša služi Bogu slaveći i veličajući Ga svojim talentima, sredstvima i umom? Zar ne bi bilo bolje razmišljati o divnoj, čudesnoj Božjoj sili koja mijenja jadne, ponižene grešnike? … Najteži problemi … ne bi nas trebali navesti da se osjećamo zbunjeno i obeshrabreno. Sve što nas navodi da vidimo slabost čovječanstva, dio je Gospodnje namjere da nam pomogne da gledamo u Njega i da ni u kojem slučaju ne položimo svoje povjerenje u čovjeka, ili da se oslonimo na tjelesno. (Isto)


Komentiraj