Jutarnji stih

Treba učiniti korjenite promjene

“Da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nastranog i pokvarenog naraštaja u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru.” (Filipljanima 2,15)

Stanovnici cijelog svemira očekuju da Kristovi sljedbenici blistaju kao svjetiljke u svijetu. Oni trebaju otkriti spasonosnu silu milosti koja je ljudima ukazana Kristovom smrću. Od onih koji tvrde da su kršćani Bog s pravom zahtijeva da svojim životom pokazuju najuzvišeniji razvitak svojega kršćanstva. Oni su priznati Kristovi predstavnici i trebaju pokazati da je kršćanstvo stvarnost. Oni trebaju biti ljudi vjere i hrabrosti, ljudi plemenitog duha koji se bez ikakve sumnje oslanjaju na Boga i Njegova obećanja.

Svi koji žele ući u Božji grad moraju za vrijeme svog zemaljskog života otkrivati Krista u svojim postupcima. To ih čini Kristovim glasnicima i Njegovim svjedocima. Oni moraju iznositi jasno, odlučno svjedočanstvo protiv svih zlih djela, ukazujući grešniku na Božje Janje koje je uzelo na sebe grijehe svijeta. On svima koji Ga primaju daje moć da postanu Božji sinovi. Obraćenje je jedini put kojim možemo ući u Božji grad. Taj put je uzak i vrata kroz koja ulazimo su tijesna, ali samo tim putem moramo voditi muškarce, žene i djecu, učeći ih da moraju dobiti novo srce i nov duh da bi se spasili. Stare naslijeđene crte karaktera moraju biti pobijeđene. Prirodne želje duše moraju biti promijenjene. Mora se odbaciti svaka prijevara, laž i ogovaranje. Moramo živjeti novim životom koji muškarce i žene čini sličnima Kristu.

U životu onih kojima je povjerena tako sveta i svečana vijest ne smije biti pretvaranja.

Oni koji ljube Isusa svaki svoj postupak u životu usklađuju s Njegovom voljom. Pošto su izabrali Gospodnju stranu, njihov život mora biti u oštroj suprotnosti sa životom onih koji su u svijetu. Kušač će im doći s laskanjem i podmićivanjem govoreći: “Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice te mi se pokloniš.” Ali oni znaju da on nema ništa što bi bilo vrijedno primiti, i ne popuštaju njegovim kušnjama. Božjom milošću oni mogu sačuvati čistoću načela neokaljanom. Svojom nepokolebljivom odanošću istini oni otkrivaju Krista i pored njih se nalaze sveti anđeli. Oni su Kristova živa poslanica i kao istiniti svjedoci odlučno svjedoče u korist istine. Oni pokazuju da postoji duhovna sila koja može osposobiti muškarce i žene da ni za dlaku ne odstupe od istine i pravde, ni za sva blaga koja im čovjek može ponuditi. Nebo će ukazati počast svima takvima ma gdje se nalazili, jer su svoju volju uskladiti s voljom Božjom, ne plašeći se žrtve koju su pozvani podnijeti. (Testimonies for the Church, sv. 9, str. 22—24)


Komentiraj