Jutarnji stih

Trebamo odražavati Kristovu ljubav

““Zatim im ponovo reče: ‘Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas.’”“ (Ivan 20,21)

Mi se moramo iskreno truditi upoznati istinu i procijeniti njezinu vrijednost da bismo je mogli prikazati drugima kao što je u Isusu. Mi trebamo pravilno procijeniti vrijednost svake duše; tada nećemo biti tako lakomisleni u svojem ponašanju kao što smo sada. Ozbiljnije bismo nastojali upoznati Božji put, nastojali bismo pobijediti sebičnost, a naša bi stalna molitva bila da steknemo Kristov um kako bismo se oblikovali i prilagodili Njegovom obličju. Upravo se gledajući Isusa, zapažajući Njegovu privlačnost, stalno upravljajući svoj pogled na Njega, mi mijenjamo u Njegovo obličje. On će dati svoju milost svima koji se drže Njegovog puta, koji ispunjavaju Njegovu volju, koji hode u istini. …
Preklinjem vas, čija su imena zapisana u crkvenim knjigama kao imena dostojnih, da budete dostojni Kristovih zasluga. Milost, istina i Božja ljubav obećani su poniznim i skrušenim dušama. … Cijelo Nebo je ispunjeno zaprepaštenjem što su ljudi, koji su upoznali milost našega Gospodina Isusa Krista, tako ravnodušni, tako hladni i neosjetljivi kada im se prikaže ova ljubav, tako široka, tako duboka, tako bogata i obilna. …
Beskrajne riznice istine prikupljale su se iz stoljeća u stoljeće. Nikakav opis ne može nam dostojno prikazati veličinu i bogatstvo tog beskrajnog blaga. Ono čeka na zahtjev onih koji ga znaju cijeniti. Ove dragulje istine trebaju prikupiti pripadnici ostatka Božjeg naroda da bi ih predali svijetu; ali samopouzdanje i tvrdoglavost duša odbijaju ovo blagoslovljeno blago. ““Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.”“ (Ivan 3,16) Takva se ljubav ne može izmjeriti niti se može opisati. Ivan poziva svijet da vidi ““koliku nam je ljubav otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo!”“ (1. Ivanova 3,1) To je ljubav koja nadmašuje svaki razum.
U savršenstvu Njegove žrtve ništa nije bilo uskraćeno. Isus je dao sebe. Bog želi da pripadnici Njegovog naroda ljube jedni druge onako kao što Isus ljubi njih. Oni trebaju odgajati i vježbati svoju dušu u takvoj ljubavi. Oni trebaju odražavati tu ljubav, pokazati je svijetu svojim karakterom. Svatko ovo djelo treba smatrati svojom dužnošću. … Kristovo savršenstvo svijetu trebaju pokazati oni koji su postali dionici Njegove milosti. Oni trebaju učiniti za Krista ono što je Krist učinio za svojeg Oca — pokazati Njegov karakter. (RH, 23. prosinca 1890.)


Komentiraj