Jutarnji stih

Trebamo raditi s ljubavlju

„Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.“ (Ivan 13,35)

Neka nam Bog pomogne da shvatimo da moramo biti Njegovi suradnici. Zato otpočnimo surađivati s Nebom odmah sada. … Zar se nećemo sjediniti u radu za naše obitelji, za naše prijatelje i poznanike? (Manuscript 85, 1909.)

Neka svi naši mladi Kristovi učenici budu puni nesebične ljubavi prema svim ostalim Kristovim učenicima. … Pogledaj ne živi li negdje neko jadno dijete koje nije ničiji miljenik, prema kojem nitko nije pokazao neku posebnu ljubaznost, i učini ga predmetom svoje nesebične pažnje. Djeca koja su privlačna nikad neće osjetiti nedostatak prijatelja dok će ona čiji izgled nije tako ugodan oku, koja su plašljiva i koja teško sklapaju poznanstva, možda imati probrane karakterne vrline! I ona su otkupljena Kristovom krvlju. (The Youth’s Instructor, 25. svibnja 1893.)

Svakoga dana moramo biti svjesni kakvog prijatelja imamo u Isusu. Neka svi shvate da mogu postati suradnici Isusa Krista. Naša je prednost da primamo milost od Krista, milost koja će nas osposobiti da drugima pružamo istu utjehu kojom je nas same Bog utješio. … Neka svatko od nas obavlja posao za koji će poželjeti da bude obavljen kad se svemu približi kraj. Neka svatko pomogne onome pokraj sebe. Tako ćemo imati malo Nebo ovdje dolje, a Božji anđeli radit će preko nas da ostavljamo pravi dojam. … Krist nas želi upotrijebiti kao svoje sluge. Pomažimo kad god nam je to moguće. Budimo uvijek dobro raspoloženi kako bi se Božja milost mogla bogato izliti na nas.

Mladi i stari trebaju u Bogu gledati Onoga koji liječi, koji je pun sažaljenja, koji razumije njihove potrebe i koji nikada ne griješi. Naša ljudska narav treba se živom vjerom osloniti na Kristovu božansku narav i tada ćemo moći provoditi … nebeska načela. To će nas učiniti blagoslovom za sve. (Manuscript 87, 1909.)

 

Preporučujemo: