Vijesti

Tri dana za promjene u Europi

“Kršćanstvo kao opće prihvaćeno više ne postoji”, jedan je od članka iz britanskog časopisa Guardian. Navodeći izvješće Stephena Bullivanta, profesora teologije i sociologije religije na Sveučilištu St. Mary’s u Londonu, zaključuje da „ono što je danas opće prihvaćeno je nereligioznost“, a nekolicina onih koji su religiozni vide sebe kao one koji plivaju protiv struje.”

Crkveni vođe i vjernici Kršćanske adventističke crkve okupljeni na biblijskoj konferenciji u organizaciji Transeuropske divizije ne slažu se s ovom izjavom. U svojem jutarnjem izlaganju polaznicima biblijske konferencije Artur Stele, dopredsjednik Generalne konferencije, naglasio je: “Ljudski gledano, nema budućnosti za Crkvu,” ali onda je nastavio izlagati svoje viđenje kako mu biblijska knjiga Djela apostola daje nadu.

Stele je zapazio da se Sveti Duh izlio na pet različitih skupina ljudi: učenike (Djela 2), Samaritance (Djela 8), Savla ili Pavla (Djela 9), neznabošce (Djela 10), i na vjernike (Djela 19).

“Ako je Sveti Duh mogao od Savla napraviti Pavla, što može učiniti s nama u Europi?” upitao je Stele potičući nazočne na razmišljanje. Nastavio je postavljati pitanja sukladno zastupljenim skupinama: “Kako oduševljavamo pastore za veću službu? Kako ćemo uključiti vjernike u misiju crkve? Kako dosežemo posvjetovljeni um? Možemo li poticati veće povjerenje u osnovna vjerovanja crkve? Kako ćemo doseći ostale religije?”

Odgovor koji pastor Stele ponudio na ta pitanja bio je jasan, za neke možda i previše jednostavan: “Ako crkva pripada Bogu, Sveti Duh je odgovoran za njezinu misiju i njezino nadnaravno očitovanje.” Za Stelea je osnaživanje Svetim Duhom u Djelima “nevjerojatan izvor ohrabrenja i nade koja pretvara problem u mogućnost i neprijatelje u prijatelje. Najbolji dani za Europu su tek pred nama”.

Ti “najbolji dan za Europu” postali su snažno usmjerenje čitave konferencije, koja je okupila približno 125 sudionika iz svih dijelova Europe, okupljenih na adventističkom visokom učilištu Newbold College, od 17. do 19. lipnja, razmatrajući bogatstvo mješavine tema teologije i praktične službe.

“Kakvo iskustvo! Tako mi je drago da sam mogla nazočiti,” prisjetila se Carolyn Shultz, vjernica iz Sjevernoengleske konferencije. “Teme su bile bitne za današnjicu, govornici su bili nadahnjujući, organizacija izvrsna, a zajedništvo i umrežavanje ohrabrujući i osvježavajući! Ne samo da je konferencija bila informativna, već mi je dala novu nadu u ovom disfunkcionalnom svijetu.”

Teme su obuhvaćale praktična pitanja poput: Kako biti crkva u i za 21. stoljeće u Europi. Ovo obuhvaća promijene kroz povijest koje su zahvaćale adventistički identitet od vremena mileritskog pokreta kad je, prema riječima dr. Daniela Dude, “svijet bio puno jednostavniji”, do početka prekomorskih misija preko granica Sjeverne Amerike; od ponovnog vrednovanja doktrine o opravdanju vjerom 1888. godine, do objavljivanja knjige Questions on Doctrine, 1957. godine; od izazova nacionalnog ili plemenskog identiteta, nasuprot adventističkom identitetu u vremenu sukoba i trenutnih izazova; “što je dobro funkcioniralo u eri optimizma, postalo je teže u svijetu razočaranja”.

Na takvu raznoliku i složenu povijest Duda nam daje rješenje ponavljajući pitanje koje je Isus uputio učenicima u Cezareji Filipovoj: “Što kažete, tko je Sin Čovječji?” Na to je Petar odmah odgovorio: “Ti si Krist, Sin Boga živoga!”

Pitanje nije bilo: “Što ljudi misle o mojim propovijedima ili mojim usporedbama?” naglasio je Duda. Isus pita o identitetu. Drugim riječima, zaključuje Duda: “Osoba Isus prethodi Isusovim doktrinama.” Jedno će uslijediti nakon drugog.

Ova misao posebno je važna Svjetlani Veble, izvršnoj tajnici Jadranske unije konferencija, koja je rekla: “Pratili smo puno izvrsnih predavanja tijekom ove biblijske konferencije, ali predavanje Daniela Dude na temu adventističkog identiteta meni je najviše progovorilo. Njegov stil i jasnoća u objašnjavanju tako složenih tema, poput našeg identiteta, povijesni pregled problema i nade za budućnost me je nadahnulo i potvrdilo moja uvjerenja.

S ovim se u potpunosti slaže João Martins, direktor ADRA Europe, dajući naglasak na to da je bilo korisno i prosvjetljujuće vidjeti smjer koji Adventistička crkva zauzima u većem otvaranju prema zajednici te preuzimanju odgovornosti koju imamo da bismo joj služili. “Po mojem mišljenju, to je način kako ćemo uspjeti s misijom u Europi”, zaključio je Martins.

Ovo predavanje, kao i sva ostala, bit će uskoro dostupna na TED YouTube kanalu.

Timo Flink iz Finske bio je zadivljen dubinom istraživanja i promišljanja dr. Denisa Fortina sa Sveučilišta Andrews. U dva navrata predavao je o pitanjima ekumenizma — u prvom se predavanju osvrćući na adventistički dijalog, a kasnije u radionici tragajući po različitoj povijesti rimokatoličkog pristupa pitanju ekumenizma. “Predavanja Denisa Fortina prenijela su neka nova promišljanja i zamisli koje prije nisam prilike imao čuti”, priznao je Flink. “Ekumenski dijalog čini se puno složenijim pitanjem nego što sam ikad mislio.”

Drugi sudionici bili su oduševljeni glazbenim vještinama dr. Tihomira Lazića, kao i njegovim sposobnostima predstavljanja jasne slike na kojim postavkama Kršćanska adventistička crkva stoji u 21. stoljeću. “Mi nismo samo glasnici, mi smo poruka”, rekao je Lazić. “Europa 21. stoljeća prvo želi vidjeti tko ste vi, a onda će slušati vašu poruku”, bio je naglasak ovog predavača u dijelu izlaganja o vjerodostojnosti.

Ono što se dojmilo Nevena Klačmera iz Hrvatske bila je misao: “Dr. Lazić je dao neke praktične ideje zasnovane na Bibliji — kako Sveti Duh radi u nama, kroz nas, a što je najvažnije oko nas. Moramo prepoznati Njegov rad te se uključiti tamo gdje On već djeluje.”

Svjetlana Veble je dodala: “Ponekad sam u razmišljanju i sumnjama o budućnosti misije u Europi uopće, ali posebice u Hrvatskoj. Ipak, zahvaljujući ovoj biblijskoj konferenciji vidim da imamo mnoge dobre vođe, koji osiguravaju dobre odgovore te nas potiču da ponovno promislimo i budemo hrabri nastaviti posao.”

Među tim dobrim vođama bio je i dr. Jan Barna, koji je dao jasno objašnjenje Krista u savršenoj crkvi; Wagner Kuhn, koji je na vrlo praktičan način donio pogled na teologiju misije; te oni poput Sigvea Tonstada, Elliota Williamsa, Jonh-Claudea Verrecchia, Bjorna Ottesena i mnogih drugih.

“Posebno me se dojmilo predavanje Matije Kovačevića,” izjavio je umirovljeni pastor David West. Matija Kovačević je student magistarskih studija iz područja teologije na Newbold Collegeu. Kovačević je na elokventan način u radionici predstavio crkvu kao sigurno mjesto za psihološke različitosti (različite osobnosti). On je bio jedan od nekoliko studenata predavača. “Ako je to kalibar studenata koje Newbold obučava, budućnost pastorske službe u Europi je u sigurnim rukama,” izjavio je West.

Studentica Dorothea Relić održala je zanimljivu radionicu “Iskusiti Riječ“ u kojoj je nazočne poticala na dublje promišljanje kada je u pitanju proučavanje biblijskog teksta.

Zajednički obroci i vrijeme za zbližavanje doprinijeli su ozračju konferencije. Određene zamisli koje su predavači iznijeli poteknule su neke od sudionika na rasprave do dugo u noć. Ali pitanje je: Kakve će promijene uslijediti kad se ljudi vrate svojim kućama?

“Odlazim s još većom motivacijom živjeti Božju ljubav u ovom svijetu, želim biti još odlučnija, biti oči, usta, srce i ruke za Boga u ovom ranjenom svijetu,” rekla je Karen Holford, voditeljica Odjela za obitelj Transeuropske divizije.

Erica Hole, nazočna vjernica crkve, izjavila je: “Cijenim osvježavajuću dinamiku otvorenosti istraživanja o adventističkom identitetu, kako su to predstavili predavači, te njihovu iskrenost o stanju crkve koja je također ranjena, ali i njihovoj odlučnosti da je se drže i da budu oruđe Božje skrbi i iscjeljenja.” Predavanja su donijela i praktičan rezultat: “Sudjelovanje u konferenciji potaknulo me je da želim biti bolje ljudsko biće. Nakon predavanja dr. Kuhna na temu teologije misije, prepoznala sam sebe na željezničkoj stanici kako pokušavam započeti ugodan mali razgovor s kondukterom, kojega sam prije doživljavala kao rutinski okrutnog i zlobnog prema svim korisnicima.”

Robert Csizmadia kaže da je kao vođa sretan što je mogao shvatiti dublje razumijevanje važnih pitanja s kojima se Adventistička crkva bori, uključujući identitet  i predavanje Sigvea Tonstada na temu “Društvo i poslanje u knjizi Otkrivenja”, koje ga je ponovno prisililo da razmišlja izvan uobičajenih okvira o temama misije i da isponovna čita Bibliju.

Veble je to možda sažela najbolje za sve: “Nosim kući nadu i osnaženu vjeru da možemo raditi pametnije i bolje za naše društvo i ljude oko nas. Čak i ako će to biti teško i umarajuće, to je ono što će nam pomoći da ostanemo aktivni u prenošenju Kristove ljubavi svima oko nas.”

Možda ova tri dana zbilja mogu promijeniti Europu.

Victor Hulbert/Adventistički pregled

Photo Credit: Victor Hulbert/TED

Podijeli