Jutarnji stih

Tumačenje snova

„Usnio sam san, a nitko ga ne može protumačiti. Čuo sam o tebi da možeš protumačiti san čim ga čuješ.“ (Postanak 41,15)

Kada je tumačio snove peharniku i pekaru, Josip je zamolio peharnika da ga se sjeti kada bude vraćen na svoj stari položaj, ali je ovaj zaboravio na njega i morao je provesti još dvije godine u tamnici.

Međutim, osoba na mnogo većem položaju od peharnika sanjala je san i kada ga nitko nije mogao protumačiti, peharnik se ipak sjetio Josipa. „Faraon odmah pošalje po Josipa; izvuku ga brže-bolje iz tamnice; ošišaju mu kosu, obuku novo odijelo, i on stupi pred faraona. Onda faraon reče Josipu: ’Usnio sam san, a nitko ga ne može protumačiti. Čuo sam o tebi da možeš protumačiti san čim ga čuješ.’“ (Postanak 41,14-16)

Po mudrosti koju je dobio od Boga, Josip je mogao prepoznati pravi smisao sna. Vidio je divna Božja djela, i sve je veoma jasno objavio faraonu. Otkrio mu je da će zemlju pogoditi dugotrajna glad, ali i planove koje treba ostvariti da bi se narod spasio od uništenja. … Njegove riječi bile su primljene kao zlato, pa je dobio odgovor: „Otkako je sve to Bog tebi otkrio, nikoga nema sposobna i mudra kao što si ti. Ti ćeš biti upravitelj moga dvora: sav će se moj narod pokoravati tvojim naredbama. Jedino prijestoljem ja ću biti veći od tebe.“ (Postanak 42,39.40)

Josip je prikazivao Krista. On je stajao mnogo godina kao poštovani upravitelj u Egiptu. U njegovom životu i karakteru otkrivalo se ono što je lijepo i neporočno i plemenito. Podnoseći svoje žalosti u teškim okolnostima, pobjeđujući kušnje, Josip je bio jedno s Kristom po svojem karakteru. …

Blistajući nebeskim sjajem, Josipov primjer nije zablistao uzalud među narodom za koji se Krist žrtvovao – narodom koji je Bog uzeo pod svoju zaštitu i na koji izlijeva ne samo svoje zemaljske i prolazne, već i vječne duhovne blagoslove da bi ga privukao k sebi. (Youth’s Instructor, 11. ožujka 1897.)


Komentiraj