Jutarnji stih

Tužan dan za svemir

“Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše.” (Rimljanima 5,12 — Šarić)

Kada su naši praroditelji bili smješteni u prelijepi Edenski vrt, bili su iskušani u svojoj odanosti Bogu. Mogli su izabrati službu Bogu ili se neposlušnošću priključiti neprijatelju Boga i ljudi. … Ako odbace Božje zapovijedi i poslušaju Sotonin glas, dok je govorio preko zmije, ne samo što će prepustiti svoje pravo na Eden, nego i na sam život. (Bible Echo, 24. srpnja 1899.)

Prva velika moralna lekcija koja je dana Adamu bila je u vezi s poricanjem. U njegove ruke bilo je stavljeno pravo na upravljanje. Tu je trebalo djelovati prosuđivanje, razum i savjest. …

Adam i Eva smjeli su uzimati sa svakog stabla u Vrtu osim jednog. Postojala je samo jedna jedina zabrana. Zabranjeno stablo bilo je podjednako privlačno i lijepo kao i svako drugo stablo u Vrtu. Zvalo se stablo spoznaje, jer uzimanjem s tog stabla, za koje je Bog rekao “da nisi jeo” (Postanak 2,17), dobili bi spoznaju grijeha, iskustvo neposlušnosti. (Review and Herald, 24. veljače 1874.)

S kakvim je napregnutim zanimanjem cijeli svemir gledao sukob koji je trebao odrediti položaj Adama i Eve! Kako su pomno anđeli slušali riječi Sotone, uzročnika grijeha, dok je on … nastojao poništiti utjecaj Božjeg zakona svojim pokvarenim objašnjavanjem! Kako su napeto svi promatrali hoće li sveti par biti zaveden kušnjom i pokoriti se njegovoj vještini zavođenja! Pitali su se: Hoće li sveti par prenijeti svoju vjeru i ljubav s Oca i Sina na Sotonu? Hoće li prihvatiti njegove laži kao istinu? (S.D.A. Bible Commentary, sv. 1, str. 1083)

Adam i Eva uvjerili su sami sebe da od tako malih sitnica kao što je jedenje zabranjenog voća, ne mogu nastati tako užasne posljedice kao što je Bog objavio. Ali ova sitnica bila je grijeh, kršenje Božjeg nepromjenjivog i svetog Zakona, i to je otvorilo brane smrti i nezamislivog jada u svijetu. … Ne gledajmo na grijeh kao na nešto beznačajno. (Review and Herald, 27. ožujka 1888.)


Komentiraj