U domu

7. 10. 2013.

“Ako Jahve kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji.” (Psalam 127,1)

Bog želi da obitelji na Zemlji budu simbol obitelji na nebesima. Kršćanski domovi, uspostavljeni i vođeni u skladu s Božjim planom, spadaju među Njegova najuspješnija oruđa za oblikovanje kršćanskog karaktera i unapređenje Njegovog djela. (6T 430)
U Isusovom su životu prikazani važnost i mogućnosti obiteljskog života. On koji je došao s Neba da postane nama Uzorom i Učiteljem, proveo je trideset godina kao član obiteljskog domaćinstva u Nazaretu. (Put u bolji život, str. 215)
Njegova majka bila je Njegov prvi zemaljski učitelj. S njezinih usana i iz proročkih svitaka stjecao je pouke o onom što je nebesko. Živio je u seoskom domu vjerno i radosno dajući svoj doprinos u nošenju tereta domaćinstva. On je bio Zapovjednik Neba, anđeli su s radošću izvršavali Njegove naredbe, a sada je bio dragovoljni sluga, nježni i poslušni sin. …
Tako pripremljen, pošao je u obavljanje svoje misije šireći u svakom trenutku svojega druženja s ljudima blagoslovljeni utjecaj, preobražavajuću silu kakvu svijet nikada nije osjetio. (8T 222,223)
Neka vaš dom bude takav da Krist može ući u njega kao trajni gost. Neka bude takav da ljudi steknu uvjerenje da ste bili s Isusom i da ste naučili od Njega. …
Nebeski anđeli često posjećuju domove u kojima prevladava Božja volja. Pod utjecajem božanske milosti, takav dom postaje mjesto za osvježenje umornih, klonulih putnika. U njemu nema mjesta za sebičnost. Tu se stvaraju ispravne navike i brižljivo poštuju prava drugih. Vjera koja radi kroz ljubav i čisti dušu stoji za upravljačem usmjeravajući cijelo domaćinstvo. (FL 254)
Vrijednost vašeg kršćanstva mjeri se prema načinu vašeg življenja u domu. Kristova milost omogućuje onima koji je posjeduju da učine svoj dom sretnim mjestom, punim mira i odmora. (Signs of the Times, 14. listopada 1892.)
Neka svjetlo nebeske milosti obasja vaš karakter da i u vašem domu bude sunčano. (RH, 15. rujna 1891.)

Leave a Comment