Jutarnji stih

U duhu Ilijinom

“On će ići pred njim s Ilijinim duhom i snagom, da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod.” (Luka 1,17)
“Bog je pozvao Zaharijina sina na veliku zadaću, najveću zadaću koja je ikada bila povjerena ljudima. … Ivan je trebao ići kao vjesnik Jahve, nositi Božju svjetlost ljudima. On će dati novi smjer njihovim mislima. Dojmljivo im je morao prenijeti svetost Božjih zahtjeva i njihovu potrebu za Božjom savršenom pravednošću. Takav vjesnik mora biti svet. On mora biti hram u kojem će prebivati Božji Duh. Da bi ispunio svoju zadaću, on mora imati zdrav tjelesni sustav, umnu i duhovnu snagu. Stoga je bilo nužno da vlada svojim željama i strastima. On je morao biti sposoban vladati sobom kako bi mogao stajati među ljudima nepokrenut okolnostima, kao stijene i planine u pustinji. U doba Ivana Krstitelja bila je vrlo raširena pohlepa za bogatstvom, ljubav prema raskoši i razmetljivosti. Osjetilna zadovoljstva, gozbe i pijanke izazivale su bolesti tijela i izopačenost, umrtvljujući duhovno zapažanje i umanjujući osjetljivost prema grijehu. Ivan je trebao stajati kao obnovitelj. Svojim suzdržljivim životom i običnim odijelom trebao je ukoriti pretjerivanja svojeg vremena. Zbog toga su upute dane Ivanovim roditeljima pouka o umjerenosti koju je dao anđeo s nebeskog prijestolja. … U pripremanju puta za prvi Kristov dolazak, on je bio predstavnik onih koji će pripremiti narod za drugi Kristov dolazak. Svijet se predao ispunjavanju svojih želja. Bujaju zablude i laži. Umnažaju se Sotonine zamke za uništenje duša. Svi koji žele savršenu svetost u strahu Božjem, moraju naučiti pouku o umjerenosti i samosvladavanju. Više sile uma moraju pokoriti želje i strasti. Osnova za stjecanje umne snage i duhovne pronicavosti je ta samodisciplina koja će nam omogućiti da razumijemo i provedemo u život svete istine Božje riječi. Zbog toga umjerenost nalazi svoje mjesto u djelu pripreme za drugi Kristov dolazak.” (Isusov život, str. 64,65)


Komentiraj