Jutarnji stih

U ljubaznosti

“Obucite se, dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost!” (Kološanima 3,12)

Neka zakon ljubaznosti bude na vašim usnama i ulje milosti u vašem srcu. To će donijeti prekrasne rezultate. Postat ćete nježni, suosjećajni, uslužni. Vama su doista potrebne sve te vrline. Vi morate primiti Svetoga Duha i unijeti Ga u svoj karakter; On će tada djelovati kao sveti oganj iz kojega se širi miris i uzdiže prema Božjem prijestolju, ne s usana onoga koji osuđuje, već onoga koji liječi ljudske duše. Vaše lice odražavat će božanski lik. … Promatrajući Kristov karakter, vi ćete se preobraziti u Njegovo obličje. Jedino Kristova milost može promijeniti vaše srce i učiniti da odražavate lik Gospodina Isusa. Bog nas poziva da budemo slični Njemu — čisti, sveti, neokaljani. Mi trebamo nositi božanski lik. …
Gospodin Isus je naš jedini Pomoćnik. Njegovom milošću naučit ćemo njegovati ljubav, govoriti ljubazno i nježno. Njegovom milošću naše hladno, grubo ponašanje bit će promijenjeno. Zakon ljubaznosti bit će na našim usnama tako da oni koji se nalaze pod dragocjenim utjecajem Svetoga Duha neće smatrati znakom slabosti da plaču s onima koji plaču, da se raduju s onima koji se raduju. Mi trebamo njegovati nebeske karakterne vrline. Trebamo naučiti što znači biti dobre volje prema svim ljudima, njegovati iskrenu želju da budemo kao sunčevo svjetlo, a ne kao sjenka u životu drugih ljudi. (3BC 1164)
Iskoristite svaku priliku da doprinesete sreći onih koji se nalaze oko vas, da s njima podijelite svoje tople osjećaje. Riječi ljubaznosti, pogledi puni suosjećanja, izrazi priznanja bit će mnogoj napaćenoj duši kao čaša hladne vode žednom putniku. …
živite u svjetlu Spasiteljeve ljubavi. Onda će vaš utjecaj biti na blagoslov svijetu. Neka vama upravlja Kristov Duh. Neka zakon ljubaznosti uvijek bude na vašim usnama. Strpljenje i nesebičnost obilježavaju riječi i postupke onih koji su nanovo rođeni, koji žive novim životom u Kristu. (7T 50)


Komentiraj