Jutarnji stih

U svakoj kušnji Bog je s nama

“Sakupiše se satrapi, starješine, upravitelji i kraljevi savjetnici da vide te ljude: oganj ne bijaše naudio njihovu tijelu, kosa im na glavi neopaljena.” (Daniel 3,27)
Iznenada, kraljevo lice je poblijedjelo od straha. Napregnuto se zagledao u užareni plamen i okrenuvši se k svojim dvorjanima, uznemirenim glasom upitao: “Nismo li bacili ova tri čovjeka svezana u oganj?” Odgovor je glasio: “Jesmo, kralju!” Dok mu je glas podrhtavao od uzbuđenja, vladar je uzviknuo: “Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri i ništa im se zla ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu.” (Daniel 3,24.25) Hebrejski zarobljenici govorili su Nabukodonozoru o Kristu, Otkupitelju koji treba doći, i na osnovi njihovog opisa kralj je četvrtog čovjeka u ognjenoj peći prepoznao kao Sina Božjega. Požurivši do peći, Nabukodonozor je povikao: “Sluge Boga Višnjega, iziđite i dođite ovamo!” (Daniel 3,26) Oni su poslušali i pojavili se pred tim velikim mnoštvom neozlijeđeni, pa čak ni zadah ognja nije se uhvatio za njihovu odjeću. Vjerni svojoj dužnosti, oni su se pokazali otporni na vatru. Jedino je užad kojom su bili vezani izgorjela. Kušnje će doći na svakoga od nas. Ne znamo koliko nas će se naći u posebnom položaju u kojem će se Božja slava tako jasno pokazati. Mi trebamo ukazivati čast svojem nebeskom Ocu. … Povijest će se ponoviti. U ovo vrijeme pojavit će se veliki ispit u vezi sa svetkovanjem subote. … Slavi se lažni dan odmora, kao i veliki zlatni kip u ravnici Duri. Vođe koji tvrde da su kršćani pozivat će svijet da svetkuju lažnu subotu koju su oni uspostavili. Svi koji to odbiju bit će podvrgnuti ugnjetačkim zakonima. To je tajna bezakonja, smišljena od sotonskih sila, koju će u djelo provesti čovjek bezakonja. … Mi trebamo upozoriti ljude da se ne klanjaju zvijeri i njezinoj ikoni — da ne služe idolu nedjelje. Ali u obavljanju tog posla mi ne trebamo krenuti u rat protiv nevjernika. Mi jednostavno trebamo iznositi Gospodnju riječ u njezinom pravom dostojanstvu i čistoći, pred onima koji ne poznaju njezin nauk ili su ravnodušni prema njemu. … Mi im ne trebamo govoriti da će otići u pakao ako ne svetkuju subotu iz četvrte zapovijedi. Sama istina, praćena Duhom Svetim, osvjedočit će i obratiti srca. (Manuscript 110, 1904.)


Komentiraj