Jutarnji stih

Učitelj istine

“A kada dođe On, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće.” (Ivan 16,13)

Utješitelj je nazvan “Duhom istine”. Njegova zadaća je definirati i održati istinu. On se najprije nastanjuje u srcu kao Duh istine i tako postaje Utješiteljem. Utjeha i mir nalaze se u istini, jer se pravi mir i utjeha ne mogu naći u zabludi. Lažnim teorijama i predajama Sotona porobljava um. Usmjeravajući ljude lažnim mjerilima, on kvari karakter. Sveti Duh govori umu preko Svetoga pisma i urezuje istinu u srce. Tako On otkriva zabludu i izgoni je iz duše. Duhom istine koji djeluje preko Božje riječi, Krist zadobiva svoj izabrani narod. (Isusov život, str. 557)
Bog želi da se Njegov narod već u ovom životu stalno sve više upoznaje s istinama Njegove Riječi. Postoji samo jedan način da se stekne to znanje. Božju riječ možemo razumjeti jedino kad nas prosvijetli isti Duh preko kojega je Riječ bila dana. “Tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega Duha… jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje.” (1. Korinćanima 2,11.10) (Put Kristu, str. 96)
Od Boga, Izvora mudrosti, dolazi svako znanje koje koristi čovjeku, sve što razum može shvatiti i zadržati. Plod s drveta koje prikazuje dobro i zlo ne treba tako željno brati samo zato što ga preporučuje onaj koji je nekada bio blistavi anđeo slave. On je rekao da će ljudi, ako budu jeli s njega, znati što je dobro i što je zlo; ali zaboravite na njega! Istinsko znanje ne dolazi od nevjernika ili pokvarenih ljudi. Božja riječ je svjetlo i istina. Istinsko svjetlo potječe od Isusa Krista, svjetlo koje “rasvjetljuje svakoga čovjeka” (Ivan 1,9). Od Svetoga Duha dolazi božansko znanje. On zna što je potrebno čovječanstvu da bi unaprijedilo mir, sreću i spokoj ovdje na ovom svijetu, i da bi osiguralo vječni odmor u Božjem kraljevstvu. (CT 360,361)
Bibliju nikada ne smijemo proučavati bez molitve. Prije nego što otvorimo njezine stranice, trebamo tražiti prosvjetljenje Svetoga Duha, i ono će nam biti darovano. … Duh istine je jedini uspješni učitelj božanske istine. (Put Kristu, str. 79)


Komentiraj