Jutarnji stih

Učvrstite svoj poziv i izbor

““Zato, braćo, to ozbiljnije nastojte da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor! Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti. Tako će vam se, naime, pružiti sve što je potrebno za ulazak u vječno kraljevstvo našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista.”“ (2. Petrova 1,10.11)

Ovdje nam je ponuđena polica životnog osiguranja kojom nam je osiguran vječni život u Božjem kraljevstvu. Pozivam vas da proučavate ove riječi apostola Petra. Svaka rečenica pokazuje razumijevanje i inteligenciju. Hvatajući se za Životodavca, koji je dao svoj život za nas, mi primamo vječni život. (MS 99a, 1908.)
Svatko od nas pojedinačno odlučuje o svojoj vječnoj budućnosti i samo o nama ovisi hoćemo li steći vječni život. Hoćemo li provesti u život pouke objavljene u Božjoj riječi, u tom velikom Kristovom udžbeniku? To je najveća, a ipak najjednostavnije napisana i najrazumljivija knjiga koja je ikada pripremljena da pruži obrazovanje o pravilnom ponašanju, govoru, navikama i sklonostima. To je jedina knjiga koja će pripremiti ljudska bića za život koji se može usporediti s Božjim životom. Oni koji svakoga dana budu proučavali tu Riječ, bit će i jedini dostojni da prime diplomu koja im daje pravo da odgajaju i vježbaju djecu za ulazak u višu školu, da budu okrunjena kao nadmoćni pobjednici.
Isus Krist je jedini Sudac koji će ocjenjivati osposobljenost ljudskog oruđa da primi vječni život. Vrata Vječnoga grada otvorit će se za one koji su bili ponizni, krotki i skromni sljedbenici Isusa Krista, koji su od Njega naučili sve što su trebali naučiti, koji su od Njega primili policu svojeg životnog osiguranja, koji su oblikovali svoj karakter po ugledu na božanski. (MS 3, 1906.)
Kada otkupljeni budu izbavljeni sa Zemlje, vrata Božjega grada otvorit će se za nas. … Zatim ćemo u ruke dobiti harfe i glas će nam odjeknuti u pjesmi hvale Bogu i Janjetu, čijom smo velikom žrtvom postali dionici božanske naravi i dobili besmrtnu baštinu u Božjem kraljevstvu. (MS 99a, 1908.)


Komentiraj