Jutarnji stih

Upravitelji snage

“Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!” (Marko 12,30)

Svakom čovjeku povjereni su posebni darovi, posebni talenti. Neki smatraju da su ti talenti darovani određenim ljudima koji imaju izvanredne umne sposobnosti. Međutim, Bog nije ograničio izlijevanje svojih darova na povlaštenu manjinu. Svakome je dana neka posebna sposobnost za koju će biti odgovoran pred Gospodinom. Vrijeme, razum, sredstva, snaga, umne sposobnosti, nježnost srca — sve su to darovi od Boga, povjereni ljudima da ih upotrijebe u velikom djelu blagoslivljanja ljudskog roda. (5BC 1100)
Snaga je ljudima povjerena kao dragocjeni talent za rad. On ima veću vrijednost od bilo kojeg bankovnog depozita i zato se mora više cijeniti. … To je blagoslov koji se ne može kupiti zlatom i srebrom, kućama ili zemljom; i Bog zahtijeva da ga mudro upotrebljavamo. Nitko nema pravo žrtvovati ovaj talent izjedajućem utjecaju nerada i neaktivnosti. Svi smo isto tako odgovorni za dar tjelesne snage kao i za dar materijalnih sredstava. …
Mnogi Kristovi sljedbenici tek trebaju naučiti osnovnu lekciju o zadovoljnom i marljivom obavljanju životnih dužnosti. Čovjeku je potrebno više vrlina, više stroge discipline karaktera kad radi za Gospodina u svojstvu mehaničara, trgovca, pravnika ili poljoprivrednika, unoseći kršćanska načela u običan poslovni život, nego kad radi kao priznati misionar u nekom dalekom polju. Potrebna je snažna duhovna opredijeljenost da se religija unese u radionicu ili ured, da se njome posveti svaka pojedinost svakidašnjeg života, da se svaka poslovna transakcija obavlja u skladu s mjerilima Božje riječi. A to je upravo ono što Gospodin zahtijeva. (CT 278,279)
Vjeru ne možemo odvojiti od poslovnih pothvata; to su područja koja se međusobno prožimaju. Biblijska vjera mora biti utkana u sve što činimo ili govorimo. Božanske i ljudske snage moraju se dopunjavati i u svjetovnim i u duhovnim dostignućima. (Isusove usporedbe, str. 236,237)
Od nas se traži da ljubimo Boga ne samo svim svojim srcem, umom i dušom, već i svom svojom snagom. Time je pokriveno cijelo područje razumne upotrebe tjelesnih snaga. (Isto, str. 236)


Komentiraj