Jutarnji stih

Uskladite se s Božjom riječju

„Uzalud misli da me štuje dok naučava kao moju nauku zapovijedi ljudske.“ (Matej 15,9)

Oni koji žele spoznati istinu ne moraju se plašiti istraživanja Božje riječi. Međutim, na pragu istraživanja Božje riječi, tražitelji istine moraju odbaciti sve predrasude i suzdržati se od svih unaprijed stvorenih mišljenja, otvoriti svoje uši tako da čuju Božji glas preko Njegovih vjesnika. Omiljena mišljenja, ustaljeni običaji i navike, sve to treba provjeravati Pismom; i ako se Božja riječ protivi vašim pogledima, tada se radi svoje duše nemojte boriti protiv Pisma, kao što mnogi čine na propast svoje duše, i ne pokušavajte ga prilagoditi tako da govori u prilog vašim zabludama! Jedino se trebate pitati: Što je istina? a ne: Što sam dosad vjerovao da je istina? Ne tumačite Pismo u svjetlu svojih dotadašnjih vjerovanja, nemojte smatrati da su istina neke doktrine smrtnih ljudi! Neka vaše pitanje glasi: Što kaže Pismo? …

Odlučite u svojim mislima da ćete mijenjati dotadašnje teorije ako nisu u skladu s biblijskim doktrinama. Pozvani ste uložiti marljive napore da otkrijete što je istina. O tome se ne smije razmišljati kao o nekom teškom zahtjevu, jer se moramo truditi oko svojih zemaljskih i prolaznih blagoslova pa se ne može očekivati da ćemo pronaći nebeske riznice ako nismo spremni kopati u rudniku istine i uporabiti sposobnosti svojeg uma i srca da razumijemo. …

Pazite da ne čitate Božju riječ u svjetlu pogrešnih učenja. Upravo su na tom istom tlu Židovi učinili kobne pogreške. Oni su izjavljivali da se Pismo ne smije tumačiti ni na koji drugi način osim onako kako su to činili rabini; i dok su umnožavali svoje predaje i pravila i odijevali ih u ruho svetosti, Božja riječ je zahvaljujući njihovim predajama ostala bez ikakvog utjecaja i djelovanja; i da Isus Krist, Božja Riječ, nije došao na svijet, ljudski rod izgubio bi svako znanje o pravom Bogu. …

Sotona ima dobro razrađen plan da izopači Pismo i da nas navede da oko Božje riječi podignemo lažne ograde. … Sve točke vjere, sve doktrine i vjerovanja, koliko god bili smatrani svetima, moraju se odbaciti ako nisu u skladu s jasnim izjavama Božje riječi.  (Review and Herald, 25. ožujka 1902.)


Komentiraj