Jutarnji stih

Utemeljen na pravdi i na sudu

“Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred tobom.” (Psalam 89,14)

Božja se ljubav obznanila ljudima preko Isusa; ali milost nije ukinula pravdu. Zakon otkriva osobine Božjeg karaktera i nijedan znak ili kovrčica iz njega ne može se promijeniti da bi se prilagodio čovjeku u njegovu palom stanju. Bog nije promijenio svoj Zakon, već je zbog čovjekova otkupljenja žrtvovao sebe u Kristu. “Bog biješe onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom.” (2. Korinćanima 5,19) …
Božja ljubav izražava se u Njegovoj pravdi isto toliko koliko i u Njegovoj milosti. Pravda je osnova Njegova prijestolja i rod Njegove ljubavi. Sotona je želio odvojiti milost od istine i pravde. Želio je dokazati da je pravičnost Božjeg zakona neprijatelj miru. Međutim, Krist je pokazao da su one u Božjem planu nerazdvojno povezane i da jedna ne može postojati bez druge. “Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti.” (Psalam 85,11)
Svojim životom i smrću Krist je dokazao da Božja pravda ne ukida Njegovu milost, da se grijeh može oprostiti, da je Zakon pravičan i da se u cijelosti može držati. Tako su bile odbačene sotonske optužbe. (Isusov život, str. 633)
Kristova milost i Božji zakon nerazdvojni su. U Isusu su se sreli milost i istina. … On je bio Božji predstavnik i uzor ljudskom rodu. On je svijetu pokazao što bi ljudski rod mogao postati kada bi se u vjeri sjedinio s Božanstvom. Jedinorođeni Božji Sin uzeo je na sebe ljudsku narav i postavio svoj križ između Zemlje i Neba. Preko križa čovjek je privučen Bogu, a Bog čovjeku. Pravednost je napustila svoje visoko i strašno mjesto i nebeske čete, vojske svetosti, spustile su se do križa klanjanjući se sa strahopoštovanjem; jer upravo je na križu pravednost bila zadovoljena. Preko križa grešnik je bio izvučen iz tvrđave grijeha, iz saveza zla, i svaki put kada se približi križu njegovo srce se lomi i on u pokajanju uzvikuje: “Moji su grijesi razapeli Božjega Sina!” U podnožju križa on ostavlja svoje grijehe, a Kristovom milošću njegov karakter se preobražava. (1SM 349)


Komentiraj