Jutarnji stih

Utjecaj istine

„I neka se cijelo vaše biće – duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!“ (1. Solunjanima 5,23)

Krist je predstavio istinu kao blago sakriveno u polju za kojim ljudi, ako ga žele steći, moraju marljivo tragati. Na polju otkrivenja sakrivena su neistraživa Kristova bogatstva. … Svaki dio polja otkrivenja treba marljivo i ustrajno istraživati i proučavati, da skupocjeni dragulji istine nagrade ustrajnog tražitelja i budu vraćeni u odgovarajući okvir u planu otkupljenja. Neka lopata prodre duboko u rudnik istine. Ako istraživanju Pisma priđete sa skrušenom dušom, u poniznom, poučljivom duhu, bogate i dragocjene riznice nagradit će vaš trud. …

U Kristovom nauku doktrina o Svetome Duhu zauzima istaknuto mjesto. To je opširna tema za razmišljanje i ohrabrenje! Kolika je blaga istine dodao znanju svojih učenika poukama o Svetome Duhu, Utješitelju! On se bavio ovom temom da bi utješio svoje učenike u velikoj kušnji kojoj će uskoro biti izloženi da bi se mogli razvedriti u svojem velikom razočaranju. …

Ipak, iako je Isus veliku pozornost posvetio ovoj temi o Svetome Duhu, koliko se danas malo bavimo njome u svojim crkvama! Ime i prisutnost Svetoga Duha skoro se potpuno zanemaruju iako je božanski utjecaj tako važan u djelu usavršavanja kršćanskog karaktera. …

Gospodin nam je dao božanski priručnik iz kojeg možemo saznati Njegovu volju. … Oni koje vodi Sveti Duh bacili su svoje sidro između zavjesa među koje je Isus ušao radi nas. Oni gorljivo istražuju Pisma tražeći svjetlo i znanje koje će ih povesti kroz nedoumice i opasnosti koje ih vrebaju na svakom koraku na njihovom putu. …

Iskrenom, skrušenom srcu istina je istina, i ako joj se dopusti, ona će posvetiti dušu i preobraziti karakter u Božje obličje. … Oni koji shvaćaju narav djela koje moraju obaviti da bi prikazivali Krista, hodit će nježno i s drhtanjem pred Bogom gledajući na Isusa, koji je Začetnik i Završitelj njihove vjere. Oni se ne oslanjaju na sebe, ne usuđuju se zapaliti svoju vatru i hoditi u svjetlu koje su sami zapalili, jer je Gospodin rekao da će svi takvi ležati u žalosti. Gospodin je svojem narodu povjerio blago svete istine. (Signs of the Times, 14. kolovoza 1893.)


Komentiraj