Jutarnji stih

Uzvišeni primjeri

“Neporočni će na svom ustrajat’ putu, čovjek čistih ruku ojačat će još više.” (Job 17,9)
“Sveta povijest iznosi mnogobrojne prikaze rezultata pravog odgoja. Ona iznosi brojne primjere plemenitih ljudi čiji je karakter bio oblikovan prema božanskim uputama, ljudi čiji je život bio na blagoslov bližnjima i koji su u svijetu stajali kao Božji predstavnici. Među ove ubrajamo Josipa, Daniela, Mojsija, Elizeja i Pavla — dvojicu najvećih državnika, najmudrijeg zakonodavca, jednog od najvjernijih obnovitelja i, izuzevši Onoga koji je govorio kao što čovjek nikad nije govorio, najslavnijeg učitelja kojega je ovaj svijet upoznao. Još u ranim danima života, upravo u času kad su kao mladići ulazili u doba zrelosti, Josip i Daniel bili su otrgnuti od doma i kao zarobljenici odvedeni u neznabožačku zemlju. Osobito je Josip bio izložen kušnjama koje su pratile velike preokrete u njegovom životu. U očevom domu nježno njegovano dijete; u Potifarovoj kući rob, zatim povjerenik i pratilac; svestran, obrazovan učenjem, promatranjem i kontaktima s ljudima; u faraonovoj tamnici državni zatvorenik, nepravedno osuđen, bez nade da će se ikada opravdati ili biti oslobođen; pozvan da stane na čelo zemlje u trenutku velike krize — što ga je osposobilo da sačuva svoju čestitost? … Vjernost Bogu, vjera u Nevidljivoga bila je Josipovo sidro. To je bila tajna njegove sile. … Svojom mudrošću i pravednošću, neporočnošću i spremnošću da čine dobro u svakidašnjem životu, posvećenošću interesima naroda, i to idolopokloničkog, Josip i Daniel pokazali su se vjerni načelima svojeg odgoja u djetinjstvu, vjerni Onome čiji su bili predstavnici. … Kakva li je životna zadaća bila dana tim plemenitim Hebrejima! … Iste velike istine koje su bile otkrivene preko ovih ljudi, Bog želi otkriti preko mladeži i djece u naše dane. Povijest Josipa i Daniela pokazuje što će Bog učiniti za one koji Mu se pokore i cijelim srcem nastoje ispuniti Njegovu namjeru.” (Odgoj, str. 44—49)


Komentiraj