Jutarnji stih

Važnost jedinstva

„Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao, da budu jedno kao mi!“ (Ivan 17,11)

Sveti Duh radit će s posvećenim ljudskim oruđima jer je to Božja namjera. Bog je otvorio vrata između Neba i Zemlje, koja nikakva sila više ne može zatvoriti. … Kada Božji narod uspostavi pravilan odnos s Njim i međusobno, doći će do potpunog izlijevanja Svetoga Duha koji će pokrenuti skladno usuglašavanje cijelog tijela. …

Mi se možemo sjediniti međusobno samo ako se sjedinimo s Kristom. … Mnogi od onih koji su se uglavnom bavili doktrinarnim temama, ali nisu se upoznali s Kristom, ustanovili su da ne mogu svladati sebe. Njima je potrebna sila Svetoga Duha. Mi se moramo potruditi da razumijemo što znači biti u potpunom zajedništvu s Isusom koji je platio kaznu za naše grijehe i za grijehe cijeloga svijeta. Naš život mora biti povezan s Njegovim životom. …

Kada Božji izabrani narod bude jedne misli, prepreke sebičnosti nestat će kao čarolijom uklonjene i mnogo, mnogo više duša obraćat će se zbog jedinstva koje vlada među vjernicima. Oni će biti kao jedno tijelo i jedan duh. Oni koji su podizali granice razdvajanja, prepreke podignute od boja i staleža, dobro bi učinili da ih uklone puno brže nego što su ih podizali.

Oni u čijim srcima stanuje Krist prepoznat će Krista koji stanuje i u srcima drugih. Krist nikada ne ratuje s Kristom. Krist nikada ne širi utjecaj protiv Krista. Kršćani trebaju obavljati svoje djelo, ma kakvo ono bilo, u jedinstvu Duha za usavršavanje cijeloga tijela. Crkva se mora očistiti, oplemeniti, poboljšati. Vjernici iz svojih srca trebaju izbaciti idole koji su ih sprečavali da duhovno napreduju. Pod utjecajem Duha i oni najnesložniji mogu se uskladiti. Nesebičnost treba povezati Božji narod čvrstim, nježnim vezama. Crkva će dobiti veliku snagu kada se energija vjernika nađe pod upravom Duha prikupljajući dobro iz svakoga izvora, obrazujući, podučavajući i obuzdavajući sebe. Tako će se pred Bogom pojaviti snažna organizacija preko koje će On moći pokrenuti obraćenje grešnika. Nebo će se na taj način povezati sa Zemljom, a sve božanske sile surađivat će s ljudskim oruđima. (Signs od the Times, 7. siječnja 1900.)


Komentiraj