Jutarnji stih

Veliki Ja Jesam

“Isus im odvrati: Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam.” (Ivan 8,58)

“Ja Jesam” označava vječnu prisutnost; prošlost, sadašnjost i budućnost kod Boga su iste. On vidi najudaljenije događaje iz prošlosti i najdalju budućnost toliko jasno kao što mi vidimo one stvari koje nestaju svakog dana. Mi ne znamo što je pred nama, a kad bismo i znali, to ne bi doprinijelo našoj vječnoj dobrobiti. Bog nam daje priliku da pokažemo vjeru i povjerenje u velikog Ja Jesam. … Naš Spasitelj kaže: “Abraham, otac vaš, treptio je od radosti u želji da vidi moj Dan. Vidio ga je i obradovao se.” (Ivan 8,56) Tisuću petsto godina prije nego što je Krist skinuo svoje vladarsko ruho, svoju kraljevsku krunu i napustio položaj časti na nebeskim sudovima, preuzeo ljudsko obličje i hodao kao čovjek među sinovima čovječjim, Abraham je vidio Njegov dan i bilo mu je drago. “Tada mu rekoše Židovi: Nije ti ni pedeset godina, a vidio si Abrahama! Isus im odvrati: Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam.” (redci 57,58)

Krist je upotrijebio veličanstveno Božje ime koje je bilo dano Mojsiju da bi izrazio misao o vječnoj prisutnosti (vidi Izlazak 3,14). Izaija je isto tako vidio Krista, i njegove proročke riječi pune su značenja. On kaže: “Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5) Govoreći preko njega, Gospodin kaže: “Jer sam ja Jahve, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj. … Ne boj se, jer ja sam s tobom. … Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja. … Vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, a ja sam Bog od vječnosti — ja jesam! … Ja sam Jahve, Svetac vaš, stvoritelj Izraelov, kralj vaš.” (Izaija 43,1-15) … Kad je Isus došao na Zemlju, ovako se predstavio: “Ja sam put, istina i život. … Nitko ne dolazi k ocu osim po meni.” (Ivan 14,6) …

Moramo vjerovati u Gospodina i služiti Mu kao velikom “Ja Jesam”, i moramo imati puno povjerenje u Njega. (Letter 119, 1895.)


Komentiraj