Jutarnji stih

Više od novca

“Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno!” (Rimljanima 12,2)

Kad sam počeo kolportirati, shvatio sam da se moj život treba promijeniti nabolje. Međutim, u to vrijeme sam smatrao da je u kolportaži glavna prodaja knjiga i časopisa i da tu nema ničega duhovnog. Tijekom velikog dijela kampanje te godine više me je zanimalo koliko ću zaraditi od dovođenja ljudi Kristu i vjerujem da zbog tog mog stava mnogo dana nisam bio uspješan.

Žalio sam se i pitao zašto mi se ovo događa. Svakoga bih jutra oduševljeno počinjao, da bih na kraju dana bio razočaran. Mislio sam da se ne trudim dovoljno i pitao se kako moji prijatelji mogu raditi bolje od mene. Bilo je dana kada nisam čak ni jeo.

A onda je došao dan kada sam u molitvi plakao vapeći u suzama da dobijem potrebni uspjeh. Od tog trenutka, kada sam se u ranim jutarnjim satima molio sa strahopoštovanjem i poštovanjem u svojoj duši za blagoslov, Bog je čuo moje molitve. Taj je tjedan dobro prošao. Dok sam išao od poduzeća do poduzeća ostavljajući za sobom svoje knjige, nisam morao mnogo govoriti. Dopuštao sam Bogu da On uradi svoj posao. Počeo sam shvaćati da Bog želi staviti svoju Riječ ispred naših uspjeha.

Pri kraju te kolporterske kampanje shvatio sam da u tom poslu nije sve u novcu. Bog mi je pokazao da je u prodaji literature osnovni cilj propovijedanje Njegove Riječi. Nakon što sam to shvatio, imao sam mnogo bolje rezultate, a kao rezultat te kampanje počeo sam studirati teologiju.

Bog me je blagoslovio više nego što sam mogao zamisliti. Jednoga dana nazvao me je blagajnik adventističke škole da mi priopći da mi je školski odbor odlučio dati punu stipendiju za godinu dana školovanja na Bolivijskom adventističkom sveučilištu. Te sam godine u kolportaži zaradio više od stipendije i pol.

Nimalo ne žalim što sam literarni evanđelist. Kamo god On želi da idem, ići ću. Literarni rad je ključ za uspješnije propovijedanje Božje ljubavi svijetu oko nas.

Ademar Chávez, Bolivija


Komentiraj