Jutarnji stih

Vječna radost

“Vraćat će se otkupljenici Jahvini. Doći će u Sion kličuć’ od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.” (Izaija 35,10)

Kada je došao na ovu Zemlju prvi put, Krist je zauzimao neugledan i nizak položaj, a život Mu je protekao u patnjama i siromaštvu. … Prigodom Njegovog drugog dolaska, sve će se promijeniti. Ljudi Ga neće vidjeti kao zatvorenika okruženog svjetinom, nego kao nebeskog Vladara. Krist će doći u svoj svojoj slavi, u slavi svojega Oca i u slavi svih svetih anđela. Deset tisuća puta deset tisuća i tisuću tisuća anđela, prekrasnih, pobjedonosnih sinova Božjih, odjevenih u nenadmašnu ljepotu i slavu, pratit će Ga na tom putu. Umjesto trnove krune, On će nositi krunu slave — krunu u kruni. Umjesto stare purpurne haljine, bit će odjeven u najbjelje haljine, “kako ih ne može obijeliti nijedan bjelilac na zemlji” (Marko 9,3). I na Njegovom ogrtaču i na Njegovom stegnu bit će ispisano ime: “Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima”.
Svojim vjernim sljedbenicima Krist je bio svakodnevni Pratilac, bliski Prijatelj. Oni su živjeli u uskoj, stalnoj zajednici s Bogom. Na njih se spustila slava Gospodnja. Na njima se odražavalo svjetlo spoznaje slave Božje u licu Isusa Krista. Sada se raduju obasjani nepomućenim zrakama slave Kralja u svom Njegovom veličanstvu. Oni su pripremljeni za zajedništvo Neba budući da već imaju Nebo u svojim srcima.
Uzdignutih glava, obasjani svijetlim zrakama Sunca Pravednosti, radosni što se približava njihovo izbavljenje, oni izlaze u susret Zaručniku. …
Još samo malo, i mi ćemo ugledati Kralja u svoj Njegovoj ljepoti. Još samo malo i On će obrisati sve suze s naših očiju. … I onda će se iz nebrojenih grla zaoriti pjesma: “Evo stana Božjega među ljudima! On će stanovati s njima: oni će biti njegov narod, i on sam, Bog bit će s njima.” (Otkrivenje 21,3) …
“Zato, ljubljeni, dok ovo čekate, revno nastojte da bez ljage i mane budete u njegovim očima u miru!” (2. Petrova 3,14) (RH, 13. studenoga 1913.)


Komentiraj