Jutarnji stih

Vjerujte u istinu i živite po njoj

“Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu.” (Galaćanima 3,26)
Isus Krist je Obnovitelj. Sotona je otpadnik i uništavatelj. U pitanju je sukob između Kneza života i kneza ovoga svijeta, sile tame. … Otkupitelj svijeta nije predvidio da Njegovo otkupljeno naslijeđe živi i umire u svojim grijesima. U čemu je onda problem? Zašto je tako malo onih koji su privučeni i spašeni? Razlog je što mnogi od onih koji se predstavljaju kao kršćani rade u istim redovima s velikim otpadnikom. Oni dopuštaju Sotoni da smišlja i planira umjesto njih. On ih čini otpadnicima, nevjernima Bogu, buntovnicima protiv Njegovih uredaba i zakona. To stavlja iskrenog kršćanina pred ozbiljan, zahtjevan posao. On mora uvjeriti prijestupnika Zakona da griješi, jer “grijeh je kršenje zakona” (1. Ivanova 3,4). Koliko bi se više moglo učiniti za Krista kada bi svi koji su primili svjetlo, svi kojima je objavljena istina i koji tvrde da vjeruju u Riječ, primjenjivali Riječ i nauk Krista, našega Spasitelja. … Ima mnogo ozbiljnih, razboritih, dobrodušnih muškaraca i žena koji bi mogli mnogo učiniti za Krista, ali se moraju prvo predati Bogu i približili Mu se tražeći Ga svim srcem. … Kao ljudi mi se moramo suočiti s onim s čime se i Krist suočio. Mlaki, zavidni, samopravedni, nečisti, bili su glavni kamen spoticanja na Kristovom putu, i oni koji surađuju s Njim naići će na iste obeshrabrujuće prepreke. … Svi koji se prihvate posla kao Kristovi suradnici, moraju biti spremni ne samo da propovijedaju istinu, već i da je primjenjuju. … Bog neće promijeniti ništa u svojem načinu djelovanja da bi ostvario vidljive promjene u vjerskom svijetu. Muškarci i žene moraju odgovoriti na hitne potrebe, oni moraju primiti dragocjeno ulje i bogate blagoslove koje Bog daje. To će ih osposobiti da ustanu i svijetle, jer je njihova svjetlost došla i slava Gospodnja ih je obasjala (vidi Izaija 60,1). Oni koji tvrde da vjeruju u Božju riječ, a ipak njeguju vlastite naslijeđene i stečene crte karaktera, najveći su kamen spoticanja na koji ćemo nailaziti dok budemo iznosili velike, svete istine za ovo vrijeme. Oni koji vjeruju u sadašnju istinu, trebaju je primjenjivati i živjeti po njoj. Oni trebaju proučavati Riječ i hraniti se njome, što znači jesti tijelo i piti krv Božjega Sina. Oni trebaju unijeti tu Riječ, koja je Duh i život, u svoje svakidašnje, praktično življenje. To je kruh s Neba i on će dati život svijetu (vidi Ivan 6,33). (Letter 34, 1896.)


Komentiraj