Jutarnji stih

Vračanje nekada i sada

“I reče mu: ‘Ovako veli Jahve: zato što si slao glasnike Baal Zebubu, bogu ekronskom, po savjet, nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.’” (2. o kraljevima 1,16)
“Tijekom vladavine svojega oca, Ahazja je bio svjedok čudesnih djela Najvišega. Vidio je strašne dokaze koje je Bog davao otpalom Izraelu o tome kako će postupati prema onima koji zanemaruju obvezujuća pravila Njegovog Zakona. Ahazja se ponašao kao da su te strašne stvarnosti samo prazne riječi. Umjesto da ponizi svoje srce pred Gospodinom, išao je za Baalom i konačno učinio i to najdrskije bezbožno djelo. … Danas su misteriji poganskih kultova zamijenjeni tajnim druženjima i seansama, čudima i mračnjaštvom spiritističkih medija. Objašnjenja ovih medija željno primaju tisuće ljudi koji odbijaju svjetlo koje dolazi iz Božje riječi ili preko Njegovog Duha. … Apostoli skoro svih oblika spiritizma tvrde da imaju silu liječenja. Oni tu silu pripisuju elektricitetu, magnetizmu, takozvanim ‘hipnotičkim utjecajima’ ili uspavanim snagama čovjekova uma. I nije malo onih, čak i u ovo kršćansko doba, koji odlaze ovakvim iscjeliteljima umjesto da se pouzdaju u snagu živoga Boga i u umijeće sposobnih liječnika. … Odbacivši Boga kako bi potražio pomoć od najvećeg neprijatelja svojega naroda, kralj Izraela objavljuje poganima da ima više povjerenja u njihove idole nego u nebeskog Boga! Na isti način ljudi sramote Boga kad se okreću od Izvora snage i mudrosti da bi zatražili pomoć ili savjet od sila tame. … Oni koji sebe predaju Sotoninim vračanjima, mogu se hvalisati velikim blagoslovima koje su primili; ali dokazuju li time da je njihov put mudar i siguran? Što znači to što im je život bio produžen? Što znači što su osigurali privremeni dobitak? Hoće li im se na kraju isplatiti kršenje Božje volje? Svi ti prividni dobici na kraju će se pokazati kao nenadoknadivi gubici! Mi ne možemo nekažnjeno rušiti nijednu jedinu zapreku koju je Bog postavio da bi zaštitio svoj narod od Sotonine sile.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 133—135)


Komentiraj