Jutarnji stih

Vrijeme sjetve

“Od mladenačkih strasti bježi! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju i onim što donosi spasenje, zajedno s onima koji čista srca zazivaju Gospodina!” (2. Timoteju 2,22)
Želim se obratiti mladićima i djevojkama koji nastoje dostići samo jeftina mjerila. O, kad bi Gospodin mogao utjecati na njihov um da vide što je savršenstvo karaktera! O, kad bi mogli poznavati vjeru koja djeluje po ljubavi i čisti dušu! Mi živimo u danima nevolje. Samo Krist nam može pomoći i udijeliti nam pobjedu. Krist nam mora biti sve i u svemu; On mora živjeti u srcu; Njegov život mora nas prožimati kao što krv kruži venama. Njegov Duh mora biti oživljujuća sila. (The Youth’s Instructor, 31. listopada 1895.) Nije mudro, moji mladi prijatelji, da tražite vlastito zadovoljstvo, da sijete usjeve kukolja budalastim, grešnim postupcima koji ne samo da će navoditi druge da čine isto, nego će i donijeti gorku žetvu koju ćete morati požeti. Gospodin kaže: “Jer što god čovjek sije, to će i žeti. Jer tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost; a tko sije u Duh, iz Duha će žeti život vječni.” (Galaćanima 6,7.8 — Varaždinska Biblija) Mladost je vrijeme sjetve, i riječi i djela iz ranijeg razdoblja u životu proklijat će poput sjemena i donijeti žetvu prema svojoj vrsti. Stoga zašto ne bismo sijali sjeme ljubaznosti, ljubavi, vjere, strpljenja, samoodricanja i pravog dobročinstva, i držali naše strasti pod nadzorom? Takvo će sijanje uroditi žetvom prema svojoj vrsti. Neka svaka riječ i djelo budu sjeme koje će donijeti dobar rod. Ako tražite pomoć i milost od Boga, Duh Sveti će zaposjesti um i karakter i učinit će u vama ono što vi možete učiniti, ali potpuno sigurno za vas i na korist drugima. … Ozračje koje okružuje dušu bit će čisto i zdravo. (Isto, 26. rujna 1895.) Gospodin voli mlade. On u njima vidi velike mogućnosti i spreman im je pomoći da dostignu visoka mjerila ako shvate potrebu za Njegovom pomoći i polože temelj za karakter koji se ne može pokolebati. (Isto, 18. siječnja 1894.)


Komentiraj