Za dobro ljudi

29. 04. 2013.

“Pa im reče: ‘Pođite za mnom, i učinit ću vas ribarima ljudi!’” (Matej 4,19)

Božanska milost u novoobraćenoj duši je progresivna. Primljena milost se uvećava, ne zato da bi bila stavljena pod posudu, već prenesena bližnjima tako da i oni dobiju blagoslov. Istinski obraćeni vjernik će raditi na spašavanju bližnjih koji se još nalaze u tami. (Evangelism, str. 355)
Kad u životu duše nastupi kriza pa joj pokušate pomoći savjetom ili opomenom, vaše će riječi utjecati samo onoliko koliko ste vi sami stekli svojim primjerom i duhom. Morate biti dobri da biste mogli činiti dobro. Ne možete širiti utjecaj koji će mijenjati druge, dok vaše vlastito srce Kristova milost ne učini poniznim, plemenitim i nježnim. Kad se ta promjena dogodi u vama, bit će vam prirodno živjeti na blagoslov drugima, kao što je prirodno da na grmu ruže cvjetaju mirisni cvjetovi ili da vinova loza rađa ljubičaste grozdove. (Isusov govor na Gori, str. 170)
Onaj čije je srce ispunjeno Božjom milošću i ljubavlju prema bližnjima koji propadaju, naći će priliku, bez obzira na to gdje se zatekao, da umornima uputi riječ u pravo vrijeme. Kršćani trebaju raditi za svojeg Učitelja krotko i ponizno, čvrsto se držeći svoje čestitosti usred sve buke i žurbe ovoga života. (1SM 89,90)
Moramo se truditi da shvatimo slabost drugih. Malo poznajemo kušnje srca onih koji su bili okovani lancima tame i kojima nedostaju odlučnost i moralna snaga. …
Mi se prebrzo razočaramo kod duša koje se odmah ne odazovu na naša nastojanja. Nikada ne trebamo popustiti u radu za neku dušu ako još postoji ijedan plamičak nade. Za ove je dragocjene duše samopožrtvovni Otkupitelj platio previsoku cijenu da bismo ih mi olako prepustili moći kušača. … Bez ruke spremne na pomoć mnogi se nikada ne bi oporavili, dok se strpljivim, ustrajnim trudom mogu kod njih postići divni rezultati. Njima su potrebne nježne riječi, blago razumijevanje, dirljiva pomoć. Njima treba takav savjet koji neće ugasiti onaj slabašni plamičak hrabrosti u duši. … Krist može podignuti onoga koji je najgrešniji i postaviti ga tamo gdje će biti priznat za Božje dijete, i s Kristom, za nasljednika besmrtne baštine. (Put u bolji život, str. 97,98)

Leave a Comment