Jutarnji stih

Zapaljeni i svijetle

“Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve.” (Psalam 89,16)

Bog je upotrijebio mnoge studente literarne evanđeliste da bi promijenio život ljudi. Istodobno se i njihov život promijenio zahvaljujući projektu “MagaBook”.
Jednog toplog dana u Portervilleu u Kaliforniji, Sheela je posjetila Jane. Pokušavajući joj se približiti, Sheela ju je upitala: “U koju crkvu idete?”
Jane je odgovorila: “Ne odlazim u crkvu, ali sam razmišljala o tome da počnem odlaziti u Adventističku crkvu.”
“Stvarno?” uskliknula je Sheela. “Ja sam adventistica!”
Sada se Jane iznenadila. “Pa to je izvanredno! Ja sam mislila da samo mormoni i Jehovini svjedoci idu od vrata do vrata!” rekla je.
Sheela joj je nastavila pokazivati knjige koje je imala i Jane je dala Sheeli 50 dolara donacije za pet knjiga i DVD. “Ne mogu vjerovati da je jedna adventistica došla na moja vrata”, rekla je Jane. “Molila sam se da netko dođe i razgovara sa mnom o vjerskim temama. Baš prije nego što sam otvorila vrata, gledala sam kroz prozor i vidjela vaše lice kako sjaji. Izgledali ste tako sretni da sam poželjela ono što vi imate. Znala sam da postoji nešto posebno po čemu se odlikujete.”
Sheela je zatim upitala Jane kako je saznala za adventiste sedmoga dana. Jane joj je odgovorila da već dugo zna o adventistima i da je istraživala o toj crkvi. Dodala je: “Čitala sam Bibliju i mislim da vaša crkva vjeruje ono što je biblijski ispravno.” Sheela joj je ponudila sustavno proučavanje Biblije, što je Jane prihvatila. Zatim je rekla Jane da poznaje adventističku obitelj koja živi u njezinoj blizini. Nakon zajedničke molitve, Sheela je otišla.
Te večeri Sheela je pred sedmero drugih studenata u svojoj skupini ispričala svoj događaj s Jane. Vođa njihove skupine predložio je da svi zajedno odu k Jane i pjevaju za nju, što su i učinili. Tri dana poslije, sljedeće subote, Jane je došla u crkvu rekavši u razgovoru da je bila zapanjena da mladi ljudi mogu biti tako puni života i vatreno revni za Gospodina, pjevajući i radeći za Njega.
Heather Krick, SAD


Komentiraj