Jutarnji stih

Žarka molitva

„Mnogo može molitva pravednika ako je žarka.“ (Jakov 5,16)

Isus je naš Spasitelj. On se moli za nas u Svetinji nad svetinjama nebeskog Svetišta i On će nam oprostiti naše grijehe. Naš duhovni položaj u potpunosti će se promijeniti ako se oslonimo na Boga kao na svoj sigurni oslonac ne sumnjajući ništa, umjesto da pokušavamo pronaći neku pravednost u sebi prije nego što dođemo k Njemu. …

Gospodin nas voli i podnosi čak i onda kada smo Mu nezahvalni, kada zaboravljamo na Njegove blagoslove, kada bezbožnički ne vjerujemo. … Učinimo potpunu promjenu. Njegujmo dragocjenu biljku ljubavi, pomažimo jedni drugima. …

U Božjoj riječi nalaze se bogata obećanja. Plan spasenja širok je i sveobuhvatan. To nije neka uska, ograničena odredba koja nam je stavljena na raspolaganje. Mi se ne moramo oslanjati na dokaze koje smo dobili prije godinu dana ili prije jednog mjeseca; već danas možemo biti sigurni da Isus živi i da nas zastupa. …

Ako želimo osvježiti druge, mi sami moramo piti s Izvora koji nikada ne presušuje. Naša je prednost da se upoznamo s Izvorom svoje snage, da se uhvatimo za Božju ruku. Ako želimo dobiti duhovni život i snagu, moramo razgovarati s Bogom. Mi Mu možemo iznijeti svoje potrebe i naše iskrene molbe pokazat će da smo shvatili svoje potrebe i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da uslišamo svoje vlastite molitve. Mi moramo poslušati Pavlov poziv: „Ustani od mrtvih, i Krist će ti svijetliti!“ (Efežanima 5,14)

Martin Luther je bio čovjek molitve. On je radio i molio se kao da nešto mora biti učinjeno. … Njegove molitve bile su praćene smjelim hvatanjem za Božja obećanja, i uz božansku pomoć uzdrmao je neograničenu vlast Rima, tako da su u svakoj zemlji zadrhtali temelji Crkve.

Božji Duh surađuje sa skromnim radnikom koji prebiva u Kristu i razgovara s Njime. Molite se. … Kada ste malodušni, zatvorite čvrsto svoja usta pred drugima; zadržite svu tamu u sebi da ne biste zasjenili putove drugih; ali sve recite Isusu! Tražite poniznosti, mudrosti, hrabrosti, više vjere kako biste mogli vidjeti svjetlost u Njegovoj svjetlosti, radovati se u Njegovoj ljubavi. Samo vjerujte i sigurno ćete vidjeti Božje spasenje! (Review and Herald, 2. kolovoza 1884.)


Komentiraj