Zbog časa kao što je ovaj

26. 08. 2017.

“Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa kao što je ovaj?” (Estera 4,14)
“Bio je određen poseban dan kad će Hebreji biti pobijeni, a njihova imovina oduzeta. Kralj nije imao pojma o dalekosežnim posljedicama koje bi izazvalo potpuno ostvarenje ovoga proglasa. Sam Sotona, prikriveni začetnik cijeloga plana, pokušavao je očistiti Zemlju od onih koji su čuvali spoznaju o pravome Bogu. … Proglasi Medijaca i Perzijanaca nisu se mogli opozvati; naizgled nije bilo nade, svi Izraelci su bili osuđeni na propast. Međutim, urote neprijatelja bile su onemogućene Silom koja vlada nad sinovima čovječjim. Prema Božjoj providnosti, Estera, Hebrejka koja se bojala Višnjega, postala je kraljica medo-perzijskoga kraljevstva. Mordokaj je bio njezin bliski rođak. Pritisnuti nevoljom, odlučili su se obratiti Kserksu i moliti za svoj narod. Estera se trebala nepozvana pojaviti u njegovoj blizini kao posrednik. Mordokaj je rekao: ‘Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa kao što je ovaj?’… Kriza s kojom se Estera suočila zahtijevala je brzu i ozbiljnu akciju; ali oboje, i ona i Mordokaj, dobro su shvaćali da će svi njihovi napori biti uzaludni ako Bog ne bude moćno djelovao u njihovu korist. I zato je Estera uzela vremena za razgovor s Bogom, izvorom svoje snage. Kazala je Mordokaju: ‘Hajde, sakupi sve Židove koji se nalaze u Suzi. Postite za me; tri dana i tri noći ne jedite niti pijte. I ja ću tako postiti sa svojim djevojkama. Tako pripremljena ući ću kralju i unatoč zakonu, pa treba li da poginem, poginut ću.’ (Estera 4,16)” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 382,383) “Svakom domaćinstvu i svakoj školi, svakom roditelju, nastavniku i djetetu koje je obasjala svjetlost Evanđelja, upućeno je u ovom sudbonosnom času pitanje postavljeno kraljici Esteri u onom značajnom trenutku izraelske povijesti: ‘Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa kao što je ovaj?’” (Odgoj, str. 234)

Leave a Comment