Jutarnji stih

Zbrajanje i množenje

“Njegova nam je božanska sila podarila sve što je potrebno za život i pobožnost spoznajom Onoga koji nas pozva na slavu i krjepost.” (2. Petrova 1,3 — Varaždinska Biblija)
Mi možemo steći slavu i vrlinu iako smo slabi, grešni smrtnici; svakidašnjim učenjem pouka u Kristovoj školi oblikovat ćemo se u božansko obličje pokazujući izuzetnost Njegovog karaktera, dodajući milost na milost, penjući se prečku po prečku po ljestvama prema Nebu, postajući potpuni u Ljubljenome. Dok budemo radili na planu zbrajanja, vjerom dodajući milost na milost, Bog će raditi na planu množenja, umnožavajući nam milost i mir. … Kad bi mladi obraćali pozornost na pravila koja su izrečena u ovom poglavlju i pridržavali ih se, kakav bi utjecaj oni vršili na strani dobra! … Zakon koji su prekršili više ne bi bio težak jaram, nego bi bio zakon slobode, slobode posinjenja. Pošto su se pokajali pred Bogom i izrazili vjeru u Krista, iskusili su oprost, uzvisili su Božji zakon iznad zlata, da, iznad čistog zlata. Isus je nositelj grijeha. On je ponio naše grijehe i omogućio nam udio u Njegovoj svetosti. O, kakva se nježna ljubav puna sažaljenja nalazi u Kristovom srcu prema onome što je otkupila Njegova krv! On može spasiti svakoga tko dođe po Njemu k Bogu. U ovim se obećanjima nalazi sila i mi bismo trebali surađivati s Kristom posvećujući sve naše od Boga dane talente u službi Gospodaru, kako bi Duh Sveti mogao preko nas raditi na slavu i čast Kristu. Učenici bi trebali produbljivati i proširivati značenje pojma kršćanin. Kršćanin znači biti učenik u Kristovoj školi. To znači povezati dušu, um i tijelo s božanskom mudrošću. Kad između duše i Boga postoji ova zajednica, mi učimo o Bogu koji daje mudrost i znanje. Njegov Duh daje čiste i svete misli i znanje koje živi vječno. Oni koji su posvećeni, marljivi, … uporni u duhu služeći Gospodinu, požet će vječnu nagradu. (The Youth’s Instructor, 31. listopada 1895.)


Komentiraj