Zdrava crkva

11. 01. 2012.

Kako izgleda zdrava crkva — zajednica adventističkih vjernika koja održava sebe i pomaže drugima?

1. Zdrava crkva ima osposobljeno vodstvo. Zdrava crkva ima vođe koji opremaju, podržavaju, potiču i bdiju nad vjernicima i svojim kolegama, nastojeći ih osposobiti za sve što Bog želi da budu te da tako ispune zadaće svoje službe.

2. U zdravoj crkvi je služba vjernika zasnovana na darovima. Zdrava crkva ima vođe koji pomažu drugima da prepoznaju i razviju svoje duhovne darove i naklonosti te da sudjeluju u odgovarajućim službama.

3. Zdrava crkva ima iskrenu duhovnost. Ona ima vjernike u živim zajednicama koji gore od želje da služe Isusu Kristu, koji svoju vjeru žive radosno i oduševljeno i kod kojih je vidljivo da ljube Gospodina.

4. Zdrava crkva ima učinkovite strukture. Zdrava crkva prepoznaje potrebu za redom i nastoji stvoriti strukture koje promiču bogat i raznovrsan crkveni život i umnožavanje službi.

5. U zdravoj crkvi se njeguju bogoslužja koja nadahnjuju. U njoj sva bogoslužja nadahnjuju sudionike, uključujući mlade, i na tim bogoslužjima se osjeća snažno djelovanje Svetoga Duha te im ljudi žele prisustvovati i pozivati druge da im se pridruže.

6. U zdravoj crkvi djeluju cjelovite male skupine. Zdrava crkva raste i u njoj se većina vjernika okuplja u malim skupinama koje se temelje na četiri duhovna čimbenika rasta: a) njezi (razgovori o Bibliji i njezinoj primjeni), b) bogoslužju i molitvi, c) zajedništvu (iskreni uzajamni odnosi) i d) misiji (projekti služenja).

7. Zdrava crkva ima učinkovitu zdravstvenu službu. U suglasnosti s biblijskim naglaskom na blagostanje cijele osobe, zdrava crkva djeluje preventivno u očuvanju tjelesnog, psihičkog i duhovnog zdravlja te učinkovito skrbi za bolesne. Službom bolesnima, siromašnima i progonjenima približavamo se Isusu i nastavljamo Njegovo milosrdno djelo čovjekova obnavljanja po uzoru na Stvoriteljevu sliku. Vjernici zdrave crkve želi biti (i pomoći drugima da budu) što potpuniji i trezveniji ljudi.

8. Zdrava crkva ostvaruje evanđeoski rad usmjeren na potrebe. U njoj je svaki vjernik propovjednik i svatko nalazi službu koja odgovara njegovim duhovnim darovima. Svi propovjednici nisu evanđelisti, ali su svi Božji svjedoci. Vjernici zdrave crkve upoznaju sa svojom vjerom svoje prijatelje i sklapaju nova prijateljstva. Njihov evanđeoski rad je usmjeren na potrebe i pitanja koja postavljaju nekršćani i osobito mladi.

9. Zdrava crkva njeguje zajedništvo prožeto ljubavlju. Ona pokazuje ljubav na djelu (Ivan 13,35) i to potiče njezin rast. U zdravoj crkvi se ljubav očituje u uobičajenim, ljudskim, zdravim odnosima — gostoljubivošću, željom za druženjem, ohrabrivanjem i pohvalama, smijehom, brigom i iskazivanjem simpatije. Ona nije “tehnokratska” — u kojoj je ljubav ispunjenje dogmatskih načela, niti “superduhovna” — u kojoj je ljubav samo osjećaj koji nestaje kad nestane i ozračja.

Iz Strategijskog plana djelovanja Kršćanske adventističe crkve

Leave a Comment