Žedni i gladni pravednosti

26. 06. 2012.

„Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi!“ (Matej 5,6)

Pravi kruh života nalazi se jedino u Kristu. Oni koji ne priznaju da je obilje milosti, nebeska gozba pripremljena po beskrajnoj cijeni da nahrani one koji su gladni i žedni pravednosti, neće ni biti osvježeni. …

„Odgovori im Isus: ’Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti.“ (Ivan 6,35) …

Oni koji su gladni i žedni pravednosti, ispunjeni su dubokom čežnjom da postanu slični Kristu  po karakteru, da budu izjednačeni s Njegovim likom, da se drže putova Gospodnjih, da čine sud i pravdu. Uvijek trebamo njegovati iskrenu želju za Kristovom pravednošću. Nikakva prolazna želja ne bi smjela privući i zaokupiti misli u tolikoj mjeri da više ne osjećamo tu duševnu glad za stjecanjem Kristovih osobina. … Kada se nađe u nevolji i stradanju, duša čezne za Božjom ljubavlju i Njegovom silom. Javlja se snažna čežnja za sigurnošću, za nadom, za vjerom, za povjerenjem. Trebamo tražiti oprost, mir, Kristovu pravednost. … Svaka duša koja traži Gospodina cijelim svojim srcem, zapravo je gladna i žedna pravednosti. …

Glad duše bit će zadovoljena kada iz našeg srca nestane oholost, taština i sebičnost jer će tada vjera prihvatiti Božja obećanja, Krist će ispuniti prazninu i nastaniti se u srcu. U ustima će biti nova pjesma, jer će se ispuniti ona riječ: „Dat ću vam novo srce!“ Vjernik će posvjedočiti: „Uistinu, svi mi primismo od njegove punine: milost za milost.“ (Ivan 1,16)

Bez Krista će glad i žeđ duše ostati nezadovoljena. Osjećaj potrebe, želja za nečim što nije prolazno, što nije ukaljano zemaljskim i običnim, nikada neće biti zadovoljena. Um se mora uhvatiti za nešto uzvišenije i neporočnije od onoga što se može naći na ovom svijetu. …

Krist je razapet za grijehe svijeta, i nakon Njegovog uskrsnuća i uzašašća cijeli svijet je pozvan da pogleda na Njega i da živi. Mi smo pozvani da gledamo ono što je nevidljivo, da pred svojim duhovnim očima imamo žive slike vječnih stvarnosti i da se gledanjem preobražavamo u Kristovo obličje. (Signs of the Times, 29. kolovoza 1895.)

Leave a Comment