Jutarnji stih

Život kršćanina treba se odlikovati čistoćom

“Pođi k narodu — reče Jahve Mojsiju — i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću.” (Izlazak 19,10)
Loše navike spadaju u uzročnike najmasovnijih bolesti. Urednost i čistoća su zakoni Neba. Gospodin je, kada je objavljivao svoj Zakon na gori Sinaju, dao Mojsiju jasne upute u tom pogledu. … Bilo im je naloženo kako trebaju postupiti da na njima ne bi bilo ničega nečistog kad iziđu pred Boga. Bog je Bog reda i On zahtijeva red i čistoću u svojem narodu. Ni u kakvim okolnostima sinovi Izraelovi nisu smjeli dopustiti da neka nečistoća ostane na njihovoj odjeći ili njihovom tijelu. Oni koji su bili nečisti u bilo kojem pogledu, morali su napustiti tabor sve do večeri, a i tada se od njih zahtijevalo da očiste sebe i svoju odjeću prije nego što bi se smjeli vratiti. Bilo im je naloženo i da sve svoje smeće nose daleko od tabora. … Ni danas Gospodin ne očekuje ništa manje od svojega naroda nego u ta stara vremena. Ako je čistoća bila tako potrebna onima koji su putovali kroz pustinju, koji su sve vrijeme bili na otvorenom, onda nije ništa manje potrebna ni nama koji živimo u zatvorenim kućama u kojima se nečistoća lakše uočava i ima još opasniji utjecaj po zdravlje. Moralni Zakon izgovoren na Sinaju ne može naći svoje mjesto u srcu neurednih ljudi koji imaju nečiste navike. Ako sinovi Izraelovi nisu mogli čak ni slušati objavljivanje tog svetog Zakona a da ne očiste sebe i svoju odjeću, kako njegova sveta pravila mogu biti zapisana u srcu onih koji su neuredni kao osobe i u svojem domu? … Do strašnih epidemija groznice dolazilo je u selima i gradovima koji su smatrani savršeno zdravim, i to je za posljedicu imalo smrt ili narušeno zdravlje mnogih. U velikom broju slučajeva, u odajama žrtava epidemije nalazili su se izvori zaraze i ispuštali u zrak smrtonosni otrov koji su udisali članovi obitelji i susjedi. … Kada je lord Palmerston bio premijer Engleske, škotsko svećenstvo uputilo mu je jednom prigodom poziv da odredi dan za post i molitvu kako bi se spriječila pojava kolere. Njegov odgovor je glasio: “Očistite i dezinficirajte kuće i ulice, unaprijedite čistoću i zdravlje među siromašnima, pobrinite se da budu obilno opskrbljeni dobrom hranom i odjećom, i općenito primijenite ispravne higijenske mjere, pa se nećete morati moliti i postiti za to. A Gospodin ionako neće uslišati vaše molitve sve dok te — Njegove preventivne mjere — ostaju zanemarene.” (Manuscript 58, 1890.)


Komentiraj