logo


“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu — kao svoje duhovno bogoštovlje.” (Rimljanima 12,1)“Godinama je Gosp...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 4″. 1 »A ti, sine čovječji, uzmi sebi opeku i postavi je preda se, pa nacrta...nastavi čitati