Naša misija

3. 06. 2010.

Misija je Kršćanske adventističke crkve objavljivati Radosnu vijest o spasenju u Isusu Kristu, vodeći ljude da prihvate Isusa kao svojega osobnog Spasitelja i Gospodara te da tako zajedno rastemo u zajedništvu poniznim služenjem i svjedočenjem.

Ovu zadaću želimo ostvariti u sili Duha Svetog kroz propovijedanje i evangelizaciju svakog vjernika na temelju Biblije. Kroz odgoj tj. razvoj uma i karaktera kojeg držimo bitnim čimbenikom Božjeg plana spasenja. Kroz službu zdravlja, umjerenosti i humanosti sa naglaskom na blagostanje cijele osobe želimo preventivno djelovati za očuvanje fizičkog, psihičkog i duhovnog zdravlja čovjeka pripremajući ga tako za Kristov skori dolazak.

U skladu s biblijskom objavom i proročanstvima očekujemo vrhunac Božjeg plana usklađivanja Njegova stvorenja s Njegovom savršenom voljom i pravdom. Težimo stići što prije nebeskom domu i na tome uskom putu pomoći svojim bližnjima.