Kategorija: Download

Sve objave


Biblijska pouka za 4. tromjesečje 2022.

U ovoj pouci bavit ćemo se pitanjem velike borbe između dobra i zla, imajući u vidu dvije glavne tem…

Pročitaj više

Biblijska pouka za 3. tromjesečje 2022.

U ovom tromjesečju proučavat ćemo Božju riječ i vidjeti kako su se drugi ljudi, od krvi i mesa kao i…

Pročitaj više

Priručnik za učeništvo 2022.

Veliko je zadovoljstvo vidjeti pomagala poput ovog priručnika koji obrazuju i utvrđuju članove crkve…

Pročitaj više

Biblijska pouka za 2. tromjesečje 2022.

Knjiga Postanka pruža nam temelj, osnovu na kojoj počivaju svi ostali spisi. Zato što je prva i od t…

Pročitaj više

Dan molitve i posta – 1. tromjesečje 2022.

Danas, usred možda dosad neviđene polarizacije u svijetu, među našim narodom i u našoj crkvi, i mi t…

Pročitaj više

Biblijska pouka za 1. tromjesečje 2022.

Isusov portret koji dočarava širinu, dužinu, visinu i dubinu Božje ljubavi prema nama, predmet je na…

Pročitaj više