Kategorija: Download

Sve objave


Dan molitve i posta – 1. tromjesečje 2022.

Danas, usred možda dosad neviđene polarizacije u svijetu, među našim narodom i u našoj crkvi, i mi t…

Pročitaj više

Biblijska pouka za 1. tromjesečje 2022.

Isusov portret koji dočarava širinu, dužinu, visinu i dubinu Božje ljubavi prema nama, predmet je na…

Pročitaj više

Biblijska pouka za 4. tromjesečje 2021.

U ovom ćemo tromjesečju Ponovljeni zakon proučavati tematski — obrađujući teme kao što su vječni Sav…

Pročitaj više

Biblijska pouka za 3. tromjesečje 2021.

Kad je pozvao ljude da dođu k Njemu i nađu odmor (Matej 11,28), Isus se nije obraćao samo svojim uče…

Pročitaj više