Uprava Kršćanske adventističke crkve

Uprava Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj

Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj djeluje kroz 68 mjesne crkve i oko 2600 vjernika. Sjedište Uprave se nalazi u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 77. Kršćanska adventistička crkva u Republici poznata je i pod nazivom Hrvatska konferencija koja je dio Jadranske unije konferencija Kršćanske adventističke crkve za Albaniju, Hrvatsku i Sloveniju.

Radno vrijeme ureda:

  • pon – čet: 8.00 do 17.00 sati
  • pet: 8.00 do 12.00 sati
KONTAKT UPRAVE:
 

Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj
Sjedište: Prilaz Gjure Deželića 77, 10000 Zagreb
Telefon: 01/2361-900 Telefaks: 01/2361-901
E-pošta: info-hk@adventisti.hr

SLUŽBENICI UPRAVE:

PREDSJEDNIK

Slobodan Bobo Marčeta

Voditelj odjela za misiju i medije.

Telefon: 01-2361-910
E‑pošta: bobo.marceta@adventisti.hrbobosmarceta@gmail.com

TAJNIK

Neven Klačmer

Voditelj odjela za komunikacije i Subotnju školu; Adventistički pregled

Telefon: 01-2361-906
E‑pošta: neven.klacmer@adventisti.hr

BLAGAJNIK

Nebojša Milovanović

Voditelj odjela za upraviteljsku službu

Telefon: 01-2361-918
E‑pošta: nebojsa.milovanovic@adventisti.hr

VODITELJI CRKVENIH ODJELA:

VODITELJICA ODJELA DJECE

Mateja Vučetić

Telefon: 01-2361-900
E‑pošta: mateja.vucetic@adventisti.hr

VODITELJ ODJELA MLADIH

Zlatko Musija

Telefon: 01-2361-900
E‑pošta: zlatko.musija@adventisti.hr

VODITELJ ODJELA IZVIĐAČA

Alan Požgaj

Telefon: 01-2361-900
E‑pošta: alan.pozgaj@adventisti.hr

VODITELJ ODJELA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA NEKRETNINA:

Branimir Hudek Tomek

Telefon: 01-2361-905
E‑pošta: bhudekto@gmail.com

VODITELJ ODJELA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST:

Mario Šijan

Telefon: 01-2361-900
E‑pošta: mario.sijan@adventisti.hrmario.sijan@yahoo.com

VODITELJ ODJELA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU:

Darko Kovačević

E‑pošta: darko.kovacevic@adventisti.hr

VODITELJ ODJELA ZA VJERSKU SLOBODU:

Josip Takač

E‑pošta: josip.takac@adventisti.hr

VODITELJICA SLUŽBE ŽENA:

Dorothea Relić Macedo

E‑pošta: dorothea.macedo@adventisti.hr

VODITELJ DOPISNE BIBLIJSKE ŠKOLE:

Drago Obradović

E‑pošta: d_obrad@yahoo.com