Kategorija: Oglasi

Sve objave


Gradilište Kolarec

Prodaja gradilišta u Kolarcu, podloge u jpg Veličina 899 m2. kat. Čest 3260/1 k.o. Pofuki, kata…

Pročitaj više

Zgrada i zemljište u Mikluševcima

Prodaje se građevinski objekt i zemljište u Mikluševcima. Kat čest 927, k.o. Mikluševci, Kat. ispos…

Pročitaj više