logo


“Gle, ja ću stajati pred tobom tamo na stijeni na Horebu; a ti udari po stijeni, i iz nje će poteći voda, pa neka se puk napije. Mojsije tako i učini starješinama Izraelovim naoči....nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 10″. 1 Išćite od Gospoda kiše u vrijeme kasnoga dažda. Gospod stvara munje ...nastavi čitati