logoBiblijske pouke

Isus nam daje primjer na koji se svaki kršćanin treba ugledati, posebno u misijskom radu. Zar je bolje ključ za uspješan evanđeoski rad tražiti u popularnoj psihologiji, tehnikama ...nastavi čitati
Nema nikakve sumnje da je najveće otkrivenje Božje ljubavi i karaktera križ na Golgoti, gdje je sam Bog u Osobi Isusa Krista prinio sebe na žrtvu za grijehe svijeta. Da bi nam pomo...nastavi čitati
U svakom naraπtaju Božji Duh nastoji probuditi srca svojeg naroda. Buđenje je trajno, svakidašnje iskustvo. Svatko od nas trebao bi se prepoznati u sljedećim riječima stare duhovne...nastavi čitati
Da, ljudi umiru. U tome i jest problem: Čovjek nije bio stvoren da umre! Ljudi su u početku bili stvoreni da žive vječno. Od samog početka, Božja zamisao je bila da živimo vječno. ...nastavi čitati

Propovijedi