„Poput korijena iz zemlje sasušene“

20. 06. 2012.

„Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.“ (Izaija 53,2)

Ljudi Isusovog vremena nisu mogli vidjeti ispod ljudske maske slavu Božjeg Sina. „Prezren bješe i odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama.“

Izgledao im je „poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.“ …

Isus je prilazio ljudima tamo gdje ih je zatekao. Objavljivao je jednostavnu istinu njihovom umu najsnažnijim i najjednostavnijim riječima. Skromni siromasi, najneobrazovaniji, mogli su vjerom u Njega shvatiti i najuzvišenije božanske istine. Nitko nije trebao tražiti savjet učenih doktora da bi ih razumio. On nije zbunjivao neuke tajanstvenim zaključcima niti se služio nepoznatim i učenim izrazima koje oni nisu poznavali. Najveći Učitelj kojega je svijet ikada upoznao bio je najjasniji, najjednostavniji i najpraktičniji u svojim poukama.

Dok su svećenici i rabini uvjeravali sebe u svoju sposobnost da poučavaju ljude i drže korak čak i s Božjim Sinom u objašnjavanju doktrine, On ih je optužio da ne poznaju Pisma ni silu Božju. Znanje velikih ljudi u svijetu nije sposobno objasniti tajne plana otkupljenja. Svećenici i rabini proučavali su proročanstva, ali nisu otkrili dragocjene znakove Mesijinog dolaska, način Njegovog dolaska, Njegovo poslanje i karakter. Oni koji su tvrdili da su dostojni povjerenja zbog svoje mudrosti, nisu uspjeli shvatiti da je Krist Knez života.

Rabini su sumnjičavo i s prijezirom gledali na sve što nije bilo u skladu sa svjetovnom mudrošću, nacionalnom veličinom i religijskom isključivošću, dok je poslanje Isusa Krista bilo usprotiviti se upravo tim zlima, ispraviti ta pogrešna gledišta, provesti obnovu na području vjere i morala. On je skretao pozornost na neporočnost života, na poniznost duha, na odanost Bogu i Njegovom djelu bez očekivanja svjetovnih počasti ili nagrade. …

On se radovao u duhu dok je promatrao kako siromasi ovoga svijeta prihvaćaju dragocjenu poruku koju je On objavio. Pogledao je prema Nebu i rekao: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.“ (Matej 11,25)  (Review and Herald, 3. kolovoza 1911.)