„Smije li čovjek prikraćivati Boga?“

22. 06. 2012.

„I pitate: ’U čemu te prikratismo?’ U desetini i u prinosu.“ (Malahija 3,8)

Biste li i vi to činili? Biblija govori na način kao da je nemoguće da bi se itko mogao usuditi takvo što učiniti. „A vi mene prikraćujete!“ …

Gospodin je vidio kako bi svijet izgledao kada bi se ispunio stanovnicima, pa je zato načinio Savez sa svojim narodom da Mu daje svoje desetine i prinose u skladu s pravilom koje je postavio. Desetina je Njegova. Ona ne pripada nijednome od nas. Bog je načinio taj ugovor s tobom da bi mogao pokazati da si svjestan svoje ovisnosti o Njemu i odgovornosti pred Njime time što ćeš Mu vraćati Njegov dio. Ako to budeš činio, na tebe će se spustiti Njegovi blagoslovi. Sve što imamo pripada Gospodinu, a povjereno je nama kao Njegovim upraviteljima. Ono što Mu vraćamo, On je prvo povjerio nama. …

Mi dišemo zato što je Bog preuzeo odgovornost za ljudski organizam. Iz dana u dan On ga održava u radnom stanju pa želi da se sjećamo beskrajne žrtve koju je prinio za nas stradajući zajedno s Onim koji je bio jednak Njemu – sa svojim jedinorođenim Sinom. On se složio s time da dođe na svijet žigosan i potamnjen prokletstvom grijeha, da stane na čelo ljudskog roda kao nositelj grijeha, kao Spasitelj koji oprašta grijehe. …

Krist je izjavio da Mu je dana sva vlast na Nebu i na Zemlji. … On je zauzeo svoje mjesto na čelu ljudskog roda pokrivajući ljudsku narav božanskom. …

Bože sačuvaj da bilo tko od nas prokocka dragocjenu milost vječnog života. Nemojte zakidati Boga! Budite pošteni pred Njime! Sve je Njegovo. On je povjerio dobra svojim predstavnicima za unapređenje Njegovog djela u svijetu. Oni trebaju donositi u  Njegovu riznicu poštenu desetinu, a osim nje trebaju donositi darove i prinose kao što djelo zahtijeva. … Bog želi da shvatimo da se Nebo približilo Zemlji. Deset tisuća puta deset tisuća i tisuće tisuća anđela služe onima koji će baštiniti spasenje. …

Bog ozbiljno misli o nama. On očekuje od nas da pomognemo u postavljanju Njegove zastave na mjestima koja nikada nisu čula za istinu. … Iz cijelog svijeta dolaze pozivi za pomoć. Nemoj nepotrebno trošiti svoja sredstva. Uskrati sebi, uzmi svoj križ, slijedi svojeg Učitelja. Ti Mu nikada ne možeš dati onoliko koliko je On dao tebi. On je dao svoj život za tebe. Što si ti dao za Njega? (General Conference Bulletin, 8. travnja 1901.)