1. Kraljevima 16

17. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 16”.

1 Tada dođe riječ Gospodnja Jehuu, sinu Hananijevu, protiv Baše, govoreći:
2 »Budući da sam te iz prašine podigao i postavio te za vladara nad pukom mojim Izraelom, a ti si krenuo putem Jeroboamovim te navodiš na grijeh puk moj Izrael da bi me razjarili grijesima svojim,
3 ja ću, evo, zatrti potomstvo Bašino i potomstvo doma njegova i učinit ću s tvojim domom kao s domom Jeroboama, sina Nebatova.
4 Tko od Bašinih umre u gradu, proždrijet će ga psi, a tko njegov umre u polju, izjest će ga ptice nebeske.«
5 Ostala pak djela Bašina, i što je činio, i snaga njegova, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
6 I Baša počinu kod svojih otaca i bî sahranjen u Tirci. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ela.
7 A preko proroka Jehua, sina Hananijeva, dođe riječ Gospodnja i protiv Baše i protiv doma njegova zbog svega zla što ga je činio u očima Gospodnjim, razjarivši ga djelima ruku svojih i bivajući poput doma Jeroboamova, kao i zbog toga što ih je pobio.
8 Dvadeset i šeste godine Asina kraljevanja nad Judom Ela, sin Bašin, postade kraljem nad Izraelom u Tirci; kraljevao je dvije godine.
9 No njegov se sluga Zimri, zapovjednik polovice bojnih kola, uroti protiv njega dok je on u Tirci pio i opio se u kući Arce, koji je bio nad njegovim domom u Tirci.
10 I Zimri uđe, pa ga udari i ubije ga, dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja nad Judom, te se zakralji namjesto njega.
11 I dogodi se, kad je postao kraljem, čim je sjeo na prijestolje njegovo, pobi sav dom Bašin. Nije mu ostavio ništa što uza zid mokri, ni njegovih rođaka ni prijatelja njegovih.
12 Tako Zimri istrijebi sav dom Bašin, po riječi što ju je Gospod prorekao protiv Baše preko sluge svojega, proroka Jehua,
13 zbog svih grijeha Bašinih i svih grije­ha Ele, sina njegova, što su ih oni počinili i kojima su na grijeh navodili Izraela, razjarivši svojim ništavilima Gospoda, Boga Izraelova.
14 Ostala pak djela Elina, i sve što je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
15 Dvadeset i sedme godine Asina kraljevanja nad Judom Zimri postade kraljem. Kraljevao je u Tirci sedam dana. Puk se tada utaborio protiv Gibetona, koji je pripadao Filistejcima.
16 No kad je puk, koji bijaše utaboren, čuo gdje govore: »Zimri se urotio, a usto i ubio kralja«, istoga dana sav Izrael u taboru postavi Omrija, zapovjednika vojske, za kralja nad Izraelom.
17 Tada Omri i sav Izrael s njime odoše od Gibetona i opsjedoše Tircu.
18 I dogodi se, kad je Zimri vidio da je grad osvojen, da uđe u tvrđavu kraljeva dvora i ognjem zapali kraljev dvor nad sobom te pogibe.
19 Bilo je to zbog njegovih grijeha što ih je počinio čineći što je zlo u očima Gospodnjim i hodeći putem Jeroboamovim i u grijehu njegovu što ga je on počinio navodeći Izraela na grijeh.
20 Ostala pak djela Zimrijeva i urota njegova što ju je skovao, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
21 Tada se puk izraelski razdijeli popola: polovica puka pristala je uz Tibnija, sina Ginatova, da se njega postavi za kralja, a polovica je pristala uz Omrija.
22 Ali je puk koji je pristao uz Omrija nadjačao puk koji je pristao uz Tibnija, sina Ginatova, pa kad Tibni umrije, Omri postade kraljem.
23 Trideset i prve godine Asina kraljevanja nad Judom Omri postade kraljem nad Izraelom; kraljevao je dvanaest godina. Šest godina kraljevao je u Tirci.
24 I kupi od Šemera goru Samariju za dva talenta srebra; potom sagradi grad na gori i gradu što ga je sagradio nadjene ime Samarija, po imenu Šemera, vlasnika gore.
25 Ali je Omri činio što je zlo u očima Gospodnjim i postupao gore od sviju koji su bili prije njega.
26 Jer je u svemu hodio putem Jeroboama, sina Nebatova, i u grijehu njegovu na koji je navodio Izraela, razjarivši Gospoda, Boga Izraelova, svojim ništavilima.
27 Ostala pak djela Omrijeva što ih je činio, i njegova snaga koju je iskazao, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
28 I Omri počinu kod svojih otaca i bî sahranjen u Samariji. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Ahab.
29 I postade Ahab, sin Omrijev, kraljem nad Izraelom trideset i osme godine Asina kraljevanja nad Judom. I kraljevao je Ahab, sin Omrijev, nad Izraelom u Samariji dvadeset i dvije godine.
30 A Ahab, sin Omrijev, činio je što je zlo u očima Gospodnjim više no svi koji bijahu prije njega.
31 I dogodi se ovo: kao da mu je bilo malo hoditi u grijesima Jeroboama, sina Nebatova, nego još uze za ženu Jezabelu, kćer Etbaala, kralja sidonskoga; i ode te stane služiti Baalu i klanjati mu se.
32 Podiže i žrtvenik Baalu u Baalovu domu što ga bijaše sagradio u Samariji.
33 Načini Ahab i Ašeru; i još štošta učini Ahab razjarivši Gospoda, Boga Izraelova, više od svih kraljeva Izraelo­vih koji bijahu prije njega.
34 Za njegova je vijeka Hiel Betelac sagradio Jerihon: temelje mu je gradio na Abiramu, prvencu svojemu, a na Segubu, najmlađemu svojemu, postavio mu vrata, prema riječi što ju je Gospod govorio preko Jošue, sina Nunova.