1. Kraljevima 21

22. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 21”.

1 I poslije tih događaja dogodi se ovo: Nabot Jizreelac imao je vinograd koji je bio u Jizreelu pokraj palače samarijskoga kralja Ahaba.
2 Stoga Ahab prozbori Nabotu govoreći: »Ustupi mi svoj vinograd da mi bude za vrt s povrćem, jer je on blizu moje kuće, a ja ću tebi za nj dati vinograd bolji od njega ili ću ti, ako je to dobro u tvojim očima, isplatiti njegovu vrijednost u novcu.«
3 Ali Nabot reče Ahabu: »Sačuvaj me Gospode da ti ustupim baštinu svojih otaca!«
4 I dođe Ahab kući svojoj zlovoljan i srdit zbog riječi koju mu je govorio Nabot Jizreelac; jer reče: »Neću ti ustupiti baštinu svojih otaca.« Stoga leže na postelju svoju i okrenu lice svoje te ne htjede jesti kruha.
5 Tad k njemu dođe Jezabela, žena njegova, pa mu progovori: »Što ti je duh tako zlovoljan te ne jedeš kruha?«
6 A on njoj progovori: »Jer sam govorio Nabotu Jizreelcu i rekao mu: ‘Ustupi mi svoj vinograd za novac ili, ako ti je draže, dat ću ti drugi vinograd za taj.’ A on mi reče: ‘Ne dam ti svoga vinograda.’«
7 Nato mu reče Jezabela, žena njegova: »Ti sad upravljaš kraljevstvom Izraelovim. Ustani, jedi kruha i neka se odobrovolji srce tvoje. Ja ću ti dati vinograd Nabota Jizreelca.«
8 I ona napisa pisma u Ahabovo ime i zapečati ih njegovim pečatom; zatim pisma posla starješinama i velikašima koji su živjeli s Nabotom u njegovu gradu.
9 A u tim pismima napisa govoreći: »Proglasite post i postavite Nabota na čelo puka.
10 Zatim postavite preda nj dvojicu ljudi, sinove Belijalove, da posvjedoče protiv njega govoreći: ‘Proklinjao si Boga i kralja.’ Tada ga izvedite i kamenujte ga da pogine.«
11 Ljudi iz njegova grada, starješine i velikaši koji su živjeli u njegovu gradu, i učiniše kao što Jezabela posla k njima i kao što je bilo pisano u pismima što ih je k njima poslala.
12 Proglasiše post i postaviše Nabota na čelo puka.
13 Tada dođu dva čovjeka, sinovi Belijalovi, i sjedoše preda nj. Zatim ti Belijalovi ljudi posvjedočiše pred pukom protiv Nabota govoreći: »Nabot je proklinjao Boga i kralja.« I izvedoše ga izvan grada pa ga zasuše kamenjem te umrije.
14 Potom poručiše Jezabeli govoreći: »Nabot je kamenovan i mrtav je.«
15 I dogodi se, kad je Jezabela čula da je Nabot kamenovan i da je mrtav, da Jezabela reče Ahabu: »Ustani, zaposjedni vinograd Nabota Jizreelca što ti ga onne htjede ustupiti za novac; jer Nabot nije živ, već mrtav.«
16 I dogodi se, kad Ahab doču da je Nabot mrtav, da Ahab ustade te siđe u vinograd Nabota Jizreelca da ga zaposjedne.
17 Tada dođe riječ Gospodnja Iliji Tišbijcu govoreći:
18 »Ustani, siđi u susret Ahabu, kralju izraelskom, koji je u Samariji. Eno ga u Nabotovu vinogradu, kamo je sišao da ga zaposjedne.
19 I prozbori mu govoreći: ‘Ovako veli Gospod: Ubio si, pa onda prisvojio.’ I pro­zbori mu govoreći: ‘Ovako veli Gospod: Na mjestu na kojemu su psi lizali Nabotovu krv, i tvoju će krv psi lizati, i tvoju.’«
20 Nato Ahab reče Iliji: »Nađe li me, neprijatelju moj?« A on reče: »Nađoh te, jer si se prodao da činiš što je zlo u očima Gospodnjim.
21 Gle, svalit ću zlo na te i zatrti tvoje potomstvo; i istrijebit ću Ahabu sve što mokri uza zid, i zasužnjene i slobodne u Izraelu.
22 I učinit ću s tvojim domom kao s domom Jeroboama, sina Nebatova, i kao s domom Baše, sina Ahijina, zbog srdžbe kojom si me razjario kad si Izraela navodio na grijeh.
23 A i o Jezabeli Gospod prozbori govoreći: Psi će proždrijeti Jezabelu kod zidina jizreelskih.
24 Tko od Ahabovih umre u gradu, proždrijet će ga psi, a tko umre u polju, izjest će ga ptice nebeske.’«
25 Doista, ne bijaše nikoga poput Ahaba koji bi se tako prodao da čini što je zlo u očima Gospodnjim, jer ga je huškala Jezabela, žena njegova.
26 I činio je strašne ogavnosti idući za kumirima, u svemu čineći kako su činili Amorejci, koje je Gospod protjerao ispred sinova Izraelovih.
27 I dogodi se, kad je Ahab čuo te riječi, da razdrije haljine svoje, a na tijelo svoje stavi kostrijet; i postio je i ležao u kostrijeti i hodio utučen.
28 Tada dođe riječ Gospodnja Iliji Tišbijcu govoreći:
29 »Jesi li vidio kako se Ahab ponizio preda mnom? Budući da se ponizio preda mnom, neću svaliti ono zlo za njegovih dana. Svalit ću zlo na dom njegov u dane njegova sina.«